DELA

Underkänt för landskapsregeringen

Finlands regering har tagit initiativ till att sänka samfundsskatten från 24,5% till 20%. Som följd av detta så har landskapsregeringen lämnat ett lagförslag till lagtinget som korrigerar den del av samfundsbeskattningen som landskapet har behörighet över. Därmed sänks samfundsskatten från 24,5 % till 20% också på Åland. Väl så.
Liberalerna omfattar denna samfundsskattesänkning eftersom den högst sannolikt på lång sikt kommer att ha positiva effekter i samhället. I paketet med en sänkt samfundskatt finns tyvärr också försämringar för företagen. Bland annat ett slopande av avdragsrätten för företagsrepresentation. Våra åländska företag kan då inte längre besöka en åländsk restaurang med sina kunder för att därefter bokföra restaurangkostnaden som vilken annan kostnad som helst. Representationen och marknadsföringen av företaget blir dyrare. Detta påverkar dels det företag negativt som har behov av representation men framför allt påverkas våra restauranger negativt. Följden av denna skatteförändring blir färre restaurangbesök.

Därutöver innehåller lagpaketet bland annat också en försämring av avskrivningsrätten för företag vid bygge av produktionshallar.
Självstyrelselagen anger att landskapet ska få utlåta sig då regeringen i Helsingfors avser att föra ett lagförslag till riksdagen där förändringarna har särskild betydelse för Åland. Uppenbarligen har landskapsregeringen inte bevakat frågan så som man kunde förvänta sig och därmed har landskapsregeringen inte heller gett något utlåtande om skattepaketet.

Som resultat av denna passiva hållning så kunde lagtinget inte heller få någon information av landskapsregeringen om hur detta lagpaket av skatteförändringar påverkar åländska företag. Som sagt, till vissa delar är förändringarna positiva men till vissa delar negativa där restaurangbranschen står som förlorare.
Arbetet med att reformera självstyrelsen pågår som bekant just nu under ledning av president Halonen. En möjlig överföring av behörighet på skatteområdet finns med på den agenda som behandlas. Vi menar att det arbetet blir mer trovärdigt för åländsk del om vi samtidigt gör vår hemläxa under nuvarande skattebehörighetsfördelning. Vi bör alltså noggrant analysera sådan skatteförändringar som avses att tas i riksdagen och vid behov ge landskapets syn på förslagen. Vi bör också förstås bli betydligt bättre på att använda oss av den skattebehörighet vi redan har och där besluten fattas i lagtinget. Vi gör inte ett bra arbete som det är idag.

Landskapsregeringen får underkänt i hanteringen av denna fråga.
Mats Perämaa ,
för den liberala lagtingsgruppen