DELA

Uffe Grüssner sprider dimridåer!

Den bränslestandard (ISO 8178) som Uffe Grüssner refererar till, avser bränsle till motorer, som inte används i vägtrafik, t.ex. båtmotorer. För bränsle till bilar, lastbilar och bussar gäller andra internationellt fastställda och nationellt lagstadgade bestämmelser. För biodiesel finns också särskilda normer (vilka inte har uppfunnits av stadens miljöfunktion).

För att alls få marknadsföra produkten som bränsle till vägtrafikfordon, måste kvalitetskraven uppfyllas. Syftet är något förenklat att motverka skador på motorer och för att kunna garantera, att fordonens avgasutsläpp stämmer överens med för fordonet gällande utsläppskrav.

Syftet är inte att krångla till det för Uffe Grüssner. Detta är ingen nyhet för Grüssner, som har fått motsvarande information om saken från flera olika instanser, bl.a. landskapsregeringen (vilket hållbarhetsministern tydligen inte har kännedom om).

Nej Uffe! Det är jättebra om avfall från fiskindustrin kan utnyttjas som bränsle i busstrafik m.m., men se då till att utveckla produkten så att den uppfyller gällande krav istället för att genom aggressiva personangrepp försöka skapa dimridåer kring tidigare brister i ditt eget handlande i detta ärende.

Jan Westerberg