DELA

Tystnad kring kajentreprenad

Allmänheten går i väntans tider för att få information gällande slutkostnaden för kaj 6. Man märker tydligt att attityden ”tystnad” skall råda i denna katastrofala entreprenad med såväl upphandling som utförande. Om tystnaden är ordinerad av ledande tjänstemän eller om den beror på glömska bör utredas men bägge delarna är ytterst allvarliga för staden.
Man undrar verkligen hur stadens högsta chef kan tolerera hur tjänstemännen sköter stadens finanser. Man märker tydligt att Maxinge syndromet spridit sig till staden som en verkligt farlig epidemi som verkar vara obotlig.
Man märker tendensen att små entreprenörer som försöker göra sitt bästa drabbas av tjänstemännen likt Goliat och David. Man bestämmer hur en liten entreprenör måste göra istället för att försöka hjälpa till med olika förslag och lösningar.
Man undrar verkligen vem som skall slå näven i bordet och säga stopp eller om det över huvud taget finns någon sådan för närvarande.
Fundersam