DELA

Tyst minut för bildkonstnärer

Onsdagen den 6 maj hölls i Finland en tyst minut för att solidariskt visa sympati för bildkonstnärerna och deras svåra ekonomiska förhållanden.

Åländska konstnärer deltog i aktionen.

Tanken är att vi skall få beslutsfattare och politiker att bli medvetna om våra svåra förhållanden. Här kommer alla de uppdrag och utsmyckningar in i bilden, det som samhället kan bidra med för att ge oss arbetsuppdrag.

Peter Winquist

Ålands konstförening