DELA

Typiskt centern

Britt Lundberg (C) försvarar i en insändare (NÅ 20.9.) Centerns ställningstagande till att bibehålla nuvarande struktur beträffande taxitrafiken på fasta Åland.

Socialdemokraterna har inte förespråkat att slopa tillstånden för taxibilar som Britt Lundberg felaktigt påstår. Undertecknad har föreslagit att göra fasta Åland till en enda stationsplats och att införa detta på prov under ett år. Idag är taxitillstånden bundna till någon av Ålands sexton kommuner och det är dessa kommungränser som borde raseras. Ett gränslöst taxidistrikt är en naturlig och klok utveckling där många blir vinnare; kunder, miljön och taxiföretagen.

Enligt Lundberg har centergruppen diskuterat taxifrågan i många år men ändå kommit fram till att låta allt vara som det alltid har varit. Man känner igen centerns diskussion från andra sammanhang, till exempel när det handlar om att försvara nuvarande kommunstruktur. Kommungränserna hindrar i många fall möjligheten till flexibla lösningar för invånarna på Åland.

Den åsiktspejling som socialdemokraterna lät göra för ett par år sedan visade att ca 70 % av de tillfrågade ålänningarna trodde på en minskning av antalet kommuner på Åland. Det borde det vara politikernas viktigaste uppgift att lyssna till folket och se hur vi kan utveckla Åland istället för att bevara strukturerna så att de gynnar de lokala politikerna eller några få särintressen. Börja med att riv gränserna för taxitillstånden och fortsätt gärna med att se över hur kommungränserna skulle kunna tas bort.
Carina Aaltonen (S)