DELA

Tydligt besked om kärnkraften

Ska vi satsa på något är det inte kärnkraft, om vi ska lita på fysikprofessor Peter Lund vid Aaltouniversitetet som talade på lagtingets öppna hörande i torsdags. Ur ett marknadsekonomiskt perspektiv är det snarare vindkraft som vi ska satsa på för att tillhandahålla förnybar el till ett växande behov, trots de tillkommande kostnaderna för investeringar i flexibla elsystem och lagringskapacitet.

Också i Finlands klimatpanels rapport från 2021 om hur landet ska nå klimatmålsättningarna inom elsektorn har förnyelsebar elproduktion en bärande roll. Även i det scenario där vi ser en stark elektrifiering bedöms vind- och vattenkraften klara av ungefär 80 procent av efterfrågan. Man räknar inte med en nyproduktion av kärnkraft alls.

Att sätta sitt hopp på småskaliga kärnkraftsreaktorer (SMR) är lönlöst. Man uppnår inte samma skalfördelar som med vanliga kärnkraftverk. Bara för att de producerar låt oss säga tre gånger mindre effekt, blir inte kostnaden tre gånger mindre. Det finns ingen massiv efterfrågan på SMR varför framställningskostnaderna för dess komponenter inte förväntas minska snabbt nog för att bli konkurrenskraftiga. Eftersom tekniken måste uppnå stränga säkerhetskrav är frågan dessutom om den alls kommer att kunna hålla sig marknadskraftig sett till andra produktionsformer. Man kommer inte heller bort från slutförvarsfrågan.

Vi har varken tid eller pengar att vänta på att SMR ska lösa klimatkrisen åt oss. De resurserna behövs istället i forskning och utveckling av de teknikformer som vi ser bättre potential i.

Genom att satsa på vindkraften, som alltfler rapporter anger har en fantastiskt stor potential i våra närområden och särskilt i havsmiljöer, kombinerat med power-to-X, skapar vi välfungerande, flexibla och hållbara energisystem som möter framtidens behov. Lagtingets hörande i torsdags gav oss en tydlig känsla att förväntningarna på Åland att förverkliga visionen att bli ett nordiskt centrum för förnybar energi är höga.

Låt oss inte cykla iväg på villovägar. Den förnybara tekniken bara väntar på att användas och utvecklas.

SIMON HOLMSTRÖM
ANNETTE BERGBO

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp