DELA

Tydlighet och handlingskraft

Obunden samling ställer en rad frågor till landskapsregeringen.

Just nu pågår flera parallella reformer med ett gemensamt syfte: att göra Åland och de åländska kommunerna starka, robusta och ekonomiskt hållbara.

I Geta, Finström och Sund har man redan tagit steget vidare mot ett kommunsammangående. Landskapsregeringens reformarbete leds av ett ministerutskott bestående av kansli- och kommunminister Fellman, finansminister Perämaa och socialminister Valve. I februari lämnas ett meddelande till lagtinget för diskussion. Landskapsregeringen har tillsammans med kommunerna gjort en översyn av gällande lagstiftning.

Flera av kommunernas högt prioriterade önskemål på förändringar är under beredning.

Kommunstrukturarbetet pågår intensivt. Olika alternativ utreds: en kommun, fyra kommuner och så kommunernas eget förslag; sju kommuner.

Landskapsregeringen avser modernisera kommunallagen och stifta en ny kommunindelningslag. För det arbetet tillsätts en parlamentarisk referensgrupp där också oppositionen ska vara med.

Landskapsregeringen anser att den social- och hälsovårdsreform som pågår i riket varken ska sätta hinder i vägen eller styra de reformer som behöver göras hos oss.

Vi går vår egen väg, och vi gör det i rask takt.

Katrin Sjögren

Lantråd