DELA

Tydligare regler med tydliga mål

Självklart så bör regler och byråkrati utformas med fokus på att göra det enkelt att tolka och följa för alla som berörs av det. Byråkrati är ett nödvändigt ont, och att minska byråkrati bara för att man kan leder ingen vart.

ÅMHMs uppdrag består av att vara lite krävande och se till att regler och förordningar följs på lika villkor för alla, en tillsynsmyndighet behöver tydliga (och inte förkortade) lagar för att kunna tillämpa dem i verkligheten.

Vi bör rikta de insatser för ett tydligare byråkratiskt regelverk mot t.ex. mindre företag. Även nuvarande kommunstrukturer bidrar till en oöverskådlig byråkrati för brukare av tjänster, ökat samarbete över kommungränserna minskar detta.

En effektiv byråkrati bör göra det enkelt för alla att ta del av det den offentliga sektorn erbjuder och följa de lagar och regler som finns.

Elias Lindström (Lib)