DELA

Tydligare argument för könskvotering

Den erfarna före detta ledarskribenten numera ministern Nina Fellman har en intressant debatteknik. När jag i februari ställde några frågor kring det då planerade flyktingboendet, så avfärdade hon dem som ”rasistisk goja”.

När jag ställde några frågor kring könskvoteringen i förslaget till ny vallag, så hänvisar hon till en hemsida där förslaget finns. Jag känner nog till den. Lagförslaget (med bland annat sänkt rösträttsålder och kvotering) har varit ute på remiss. Åländsk Demokrati var en av remissinstanserna och som enda ”parti” så svarade vi också.

Vi kontaktade några av våra unga sympatisörer och de var enhälligt emot förslaget till sänkning av röstsättsåldern. En del i förslaget. Det ansåg vi var en demokratisk åsikt, som vi vidarebefordrade. Fem remissinstansen var för sänkningen. Minister Fellman föreslår ändå en sänkning.

Fellman skriver: ”Vore Stephan Toivonen mer insatt i den politiska processen skulle han inse att det är ministrars jobb att driva frågor, ibland i en riktning som oppositionen inte vill att den ska gå.”

Och hon avslutar med att rekommendera mig att ”meditera över begreppet ”förlora med stil”.”

För många år sedan hade man en namninsamling för en folkomröstning om skattegränsens införande. Då skrev Nina Fellman den 28/10 1996 i en ledare följande: ”En spontan folkrörelse har börjat samla namn för att få till stånd en folkomröstning i frågan, och man kan säga att folket ska avgöra innan skattegränsen införs.

Ur demokratisynvinkel är det glädjande att det finns ett stort engagemang i denna viktiga samhällsfråga, framför allt för att namninsamlingen tvingar fram en seriös diskussion av skatteundantagets för- och nackdelar”.

Efter att jag lämnat namnlistorna med nästan 2 000 namn till dåvarande talmannen så skrev Nina Fellman i en ledare: ”Den oron måste kunna hanteras sakligt av landskapets styrande politiska partier. Ingalunda hjälper det att gång på gång påstå att all information fanns tillgänglig redan 1994, och att alla visste redan då hur det skulle bli, när man i samma mening intygar att alla detaljerna kommer att bli klara under nästa vecka.

Om det är landskapsstyrelsepartiernas övertygelse att vi nu nått den bästa av lösningar, så är det deras sak att övertyga tvivlarna om att det verkligen är så, och att argumenten måste vara tydligare än de man ger fyraåringen som inte vill ha mössan på sig i november”

Då hade Fellman och jag liknande åsikter i sakfrågan och vi hade liknande åsikter när det gällde demokratin.

Nu har vi olika åsikter i sakfrågan och plötsligt verkar det som om minister Fellman har en helt annan åsikt om demokrati än ledarskribenten Fellman.

Minister Fellman anser att jag efter 7 månader i lagtinget inte förstår mig på demokrati, men samma minister anser nog att 16-åringar generellt sett är mogna för demokrati. Jag skulle nog behöva tydligare argument än ”fyraåringen som inte vill ha mössan på sig i november” av ministern för att förstå detta.

Så mitt motråd till minister Fellman är nog att börja ”besvara oppositionens frågor med stil”. Annars kan det gott hända att det går som en av mina sympatisörer reptilsnabbt skrev efter hennes replik. ”Nina får nog snart börja träna på att ”avgå med stil”.”

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati