DELA

Tydliga roller

Snart sitter hälften av ministrarna i Ålands landskapsregering samtidigt som ordföranden i sina kommunfullmäktigen. Det leder till en maktkoncentration som inte gynnar självstyrelsen.

Denna fråga har i veckan diskuterats i lagtinget med anledning av en lagmotion som vi står bakom. Syftet med motionen är att tydliggöra rollerna i samhällets ledarskikt. Vår uppfattning är att ministrar med uppgift att sköta självstyrelsen inte ska inneha ledande ställning i kommunerna.

Hanteringen av Åland kräver fokus och tydlighet. Självstyrelsen behöver ett hundraprocentigt engagemang och då finns inte plats för kommunala extraknäck och tydliga jävsproblem. Vi behöver mer idealism, inte individualism, i självstyrelsesystemet. Därför föreslår vi en lagändring och vi kan tänka oss att den införs från och med nästa mandatperiod för att ingen ska känna sig utpekad.

Centerns lagtingsgrupp