DELA

Tydliga regler och roller

Landskapsregeringen och dess ägarstyrningsenhet har, med anledning av en begäran av arkitekt Donalds, utfört en granskning av de anklagelser som riktas mot fastighetsverket och dess vd. Resultatet av granskningen sammanfattades till ett svar per den 29 april som anger ägarens syn på det som hänt utifrån ett ägarperspektiv och utifrån den ägarpolicy inklusive riktlinjer som landskapsägda bolag och affärsverk har att följa. Landskapsregeringen är inte rätt myndighet att utreda brott eller pröva upphandlingstvister vilket tydligt anges i samma svar. Det ska andra myndigheter göra.

Däremot säger landskapsregeringen i sitt svar att ”det är fundamentalt att fastighetsverket har allmänhetens förtroende i sin förvaltning” och ”fastighetsverket har med anledning av ert initiativ på ett ansvarsfullt sätt initierat en granskning av extern part för en genomsyn av sina rutiner”.

Detta är förstås något som landskapsregeringen anser är rätt sak att göra i denna situation, både att se till att allmänhetens förtroende är intakt och att en granskning görs.

Fredagen den 3 maj på eftermiddagen, skickar Nyans reporter Annika Orre ett telefonmess till mig där hon informerar mig om att arkitekt Donalds genom sitt ombud förbereder en polisanmälan och förbereder att föra frågan till justitiekanslern. Hon skriver i messet att hon ”dels vill informera mig och också be om en kommentar” utan att hon specificerade någon fråga.

Jag svarade ”Tack för informationen. Jag har inget att tillägga till det formella svar landskapsregeringen gav härom dagen. Trevlig helg!” Annika Orre svarade ”Tack, tack detsamma!”. Därutöver har Annika Orre inte tagit någon som helst kontakt med mig i frågan. Vare sig per telefon, mejl eller mess. Till saken hör att jag alltid svarar då media söker kontakt. Jag hade givetvis svarat om Annika Orre hade ringt mig i frågan. Aldrig förut har Annika Orre skrivit artiklar eller organiserat ledare utifrån ett mess då jag har varit inblandad.

Landskapsregeringen utövar sitt ägande i bolag utifrån den enkla regeln att landskapsregeringen har fullt förtroende för sina bolagsstyrelser fram till att en möjlig situation uppstår där landskapsregeringen inte längre har förtroendet för en styrelse. Landskapsregeringen deltar inte i en offentlig debatt om en eventuell övergång från det ena läget till det andra.

Inte heller ska landskapsregeringens ägarstyrningsenhet, allra minst den ansvarige ministern delta i offentliga diskussioner om eventuella disciplinära åtgärder mot personal i bolag eller affärsverk. Det sköts av respektive bolags eller affärsverks styrelse gentemot vd eller av annan förman för övrig personal.

MATS PERÄMAA, (LIB)
FINANSMINISTER

SVAR PÅ INSÄNDARE:
Först måste jag korrigera ett missförstånd i Mats Perämaas insändare. Jag har inte organiserat den ledare som ledarskribenten Michael Hancock skrev om fastighetsverket och ministerns ansvar i tisdagens Nya Åland. Michael Hancock är fullt kapabel att själv ta del av allt det bakgrundsmaterial jag haft för artiklarna och bilda sig en egen uppfattning i frågan.

Mats Perämaa kritiserar mig för att ha varit vag i mitt telefonmeddelande som jag skickade fredagen den 3 maj klockan 13.43. Han citerar mig korrekt när det gäller information om den planerade anmälan till CKP och JK och begäran om en kommentar – men han lämnar bort resten av meddelandet som enligt mig klart och tydligt visar vad kommentaren gällde. Meddelandet fortsätter så här: ”Jag har förstått att du på ett möte nyligen lyssnat på ett inspelat samtal den 5.3 2018 mellan Stefan R och Micke D som ingår i bevismaterialet för den nya anmälan. Jag har också lyssnat på samtalet. Annika Orre, Nya Åland”.

Det stämmer att jag inte ställde någon direkt fråga. Landskapsregeringen hade efter utredningen och mötet deklarerat sitt fulla förtroende för fastighetsverkets styrelse och ledning, vilket Nya Åland redogjorde för så fort beslutet hade kommit, och när Mats Perämaa svarade som han gjorde på mitt telefonmeddelande utgick jag ifrån att jag inte skulle få någon mera uttömmande kommentar även om jag försökte ringa. Det tyder ju också hans insändare på eftersom han skriver att landskapsregeringen inte deltar i en offentlig debatt om eventuell övergång från det ena läget till det andra (landskapsregeringens förtroende kontra icke förtroende för sina bolagsstyrelser) och att landskapsregeringens ägarstyrningsenhet, ”allra minst den ansvariga ministern”, inte ska delta i offentliga diskussioner om eventuella disciplinära åtgärder mot personal i bolag eller affärsverk.

Det är i dag kutym på vår redaktion att vi först meddelar de ofta upptagna ministrarna att vi vill ha kommentarer i olika ärenden och sedan brukar de ringa när de har en paus, eller så svarar de per mejl eller mess. Då slipper de bli störda under sina möten och vi slipper lägga tid på att försöka få kontakt. Också Mats Perämaa brukar ringa upp oss journalister och jag hoppas att han fortsätter med det.

ANNIKA ORRE