DELA

Tydlig spricka i Centern

I måndagens tidning går 3 ledamöter ut i en insändare och hävdar att de är emot infrastruktursatsningen i den västra delen av Föglö. Västra Föglö har en viktig roll i den föreslagna kortrutten för södra skärgården. Ett krav från övriga södra skärgården avseende ett förverkligande av östra Föglö, är att detta sker samtidigt med ett förkortande av färjrutten mot Svinö.

Nu vill dessa 3 ledamöter, en minoritet av centerns lagtingsgrupp, stoppa utvecklingen bara de kommer till makten. Kanske behöver de först ta makten i Centern? Denna splittring har vi iakttagit tidigare i just Centerpartiet, så de naturliga frågorna är:

Vad vill Centern med skärgårdstrafiken?

Hur skall skärgårdstrafiken, se ut för Kökar, Sottunga och Föglö från 2021?

Avser Centern stöda färjfästet på östra Föglö?

Avser Centern stöda en byggnation av en tunnel mellan Föglö och Svinö?

Avser Centern förorda en bro över Prästösund, som är längre en den planerade till Gripö?

Jag och många med mig önskar att Centerns majoritet börjar förklara vad man har för politik, hittills får vi bara veta vad man inte vill göra. Ordet klädsamt används av flera Centerledamöter i lagtingsdebatten, nu vore det klädsamt om just Centerns majoritet berättar vad man vill göra.

MIKAEL STAFFAS

LIBERALERNA

SVAR:
Det har sagt många gånger tidigare men tål att upprepas, trafiken är skärgårdens livsnerv. Det är också en av orsakerna till att Centern har varit med i det konkreta arbetet för att skapa så goda förutsättningar för skärgårdstrafiken som möjligt. Som exempel kan nämnas fleråriga turlistor, ett utvecklat bokningssystem (som ännu kan bli bättre), driftsprivatisering med inbesparingar om cirka 3 miljoner per år samt kortrutt i skärgården.

Vad gäller prioriteringar i skärgården för de närmaste åren har vi sagt att man bör börja bygga på östra Föglö, eftersom det är där de faktiska inbesparingarna går att göra. För att möta det ökade trafikbehovet mellan Föglö och södra skärgården bör Skarvens turlista intensifieras. Därefter bör bro över Prästösund prioriteras. Vi stöder således inte tankarna på en ny elektrifierad linfärja i 10 miljoners klassen över Prästösund. En fast vägförbindelse mellan Sund och Vårdö är miljösmart och ekonomiskt och socialt hållbart samtidigt som vi då bygger bort ett färjpass (och 2 linfärjor).

Vi kommer längre fram att presentera våra förslag för hur vi tror att skärgårdstrafiken bäst kan utvecklas. Det kommer vi att göra tillsammans med de som i första hand berörs av den, det vill säga skärgårdsbor, besökare, det offentliga Åland och det privata näringslivet.

VERONICA THÖRNROOS (C)

PARTILEDARE