DELA

Tyck till om turismens framtid!

Du har väl sett att vi vill ha in åsikter och förslag om hur vi kan utveckla turismen? På www.visitaland.org/dialog finns en enkel enkät som du kan fylla i. Det är lätt att delta och intressant att läsa andras förslag. Så lämna nu in dina egna förslag eller kommentera andras.

Enkäten innehåller bara två (men viktiga) frågor:

Vad ska besöksmålet Åland vara känt för 2030?

Fler idéer och förslag?

Redan nu finns det ett 30-tal förslag och idéer inlämnade som berör bland annat naturen, transporter, ö-luffande, Möckelö havsbad, cykelsemester, selfie-spottar, golf, fiske, mer öppet i centrum och mycket, mycket mer. Nu är det din tur att tycka till!

Fakta om turismen och samordningsgruppens arbete: Turismen är Ålands största exportnäring. Var femte ålänning i den privata sektorn jobbar inom turism och varje år besöker hundratusentals turister Åland, av dessa övernattar drygt 210 000 personer på kommersiella logianläggningar. Undersökningar visar att turisterna lämnade cirka 330 miljoner euro efter sig 2018 (den senaste utförda mätningen).

”Färdplan för hållbar turism 2030” är ett strategiskt och riktgivande dokument, som just nu arbetas fram. Den tas fram av det offentliga i samråd med branschen och medborgarna. I början av hösten kommer den bli klar och är därefter hela Ålands turismstrategi.

Ett viktigt fundament i arbetet är Utvecklings- och hållbarhetsagendans femte strategiska utvecklingsmål. Ett delmål och en huvudindikator i agendan är att Åland ska ha 300 000 övernattande besökare årligen, i kommersiell logianläggning med besökare främst från närregionerna.

Vi i samordningsgruppen representerar tongivande aktörer i samhället och håller ihop arbetet. Under våren har vi jobbat tillsammans med den professionella destinationsutvecklaren Placebrander för att förankra strategin i olika branscher och intressesfärer. Nu vill vi ha dig med i arbetet!

Som ålänning är du en Ålandsambassadör som är viktig för turismen på Åland. Vi vill gärna höra din åsikt i samband med att den nya strategin tas fram.

Senast den 19 juni vill vi ha dina förslag och synpunkter.

SAMORDNINGSGRUPPEN FÖR HÅLLBAR TURISM:

LINNÉA JOHANSSON, NÄRINGSAVDELNINGEN,

FREDRIK KARLSTRÖM, ÅLANDS LANDSKAPSREGERING,

LOTTA BERNER SJÖLUND, VISIT ÅLAND,

SUSANNE OLOFSSON, ÅLANDS NÄRINGSLIV,

TERESE FLÖJT, MARIEHAMNS STAD,

THERESE SJÖBLOM, HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND,

BENGT JOHANSSON, ÅLAND LIVING