DELA

Tyck till om stadsbiblioteket

Bildningsnämnden i Mariehamn vill ge biblioteksbesökarna möjlighet att vara med och påverka hur stadsbiblioteket kan vidareutvecklas. Som en del i det arbetet kommer en enkät att genomföras under november månad. Det är bland annat bibliotekets verksamhet och service som undersöks.

Stadsbiblioteket hoppas att många passar på att svara på enkäten eftersom man är angelägen om att få in besökarnas synpunkter.

Enkäten går att svara på 2-15 november 2015 antingen direkt i biblioteket eller via stadens hemsida www.mariehamn.ax.

Kontaktperson:

Lars Midbjer,

tel 531 388

e-post lars.midbjer@mariehamn.ax