DELA

Tvivelaktiga motiv

Läser i media att det finns lagtingsledamöter från obunden samling som är inblandande som ombud för tvivelaktiga affärer vilka ämnar kringgå jordförvärvsreglerna, det vill säga en av grunderna för vår självstyrelse.

Det ska bli intressant att följa ärendets gång.

Obunden samlings företrädare i lagtinget har genom åren ställt sig tveksamma till att på något sätt luckra upp och förändra grunderna för självstyrelsen. Det tycker jag att ha varit bra.

Däremot har jag nu insett att deras motiv till tveksamheterna skiljer sig från mina.

Jag anser att vi inom ramen för vår självstyrelse inte ska luckra upp för mycket. Vi kan nämligen inte gå tillbaka till det ursprungliga efter att vi senare konstaterat att det nya lagarna inte uppfyllde våra förväntningar.

Förfarandet kallas ”stand still principen”.

De obundnas motiv till att inte ändra på något grumlas då två av ledamöterna slår mynt av att kringgå lagstiftningens syften. Deras argument om att inte ändra på lagarna kan numera ifrågasättas. De aktuella lagtingsledamöterna hjälper sina klienter att kringgå lagen och förtjänar en slant på affären.

Jag är bedrövad av att se att man är beredd att för några småmynt sälja självstyrelsen.

Som tidigare talman anser jag att lagtingsledamöterna ska vara omtänksamma om lagtingets anseende och att värderingarna för ämbetet ska gå i första hand.

Självstyrelselagen är grunden för lagtingets arbete.

GUN-MARI LINDHOLM