DELA

Tvivelaktig legitimitet

Återigen har ett fall av spelmissbruk uppdagats. Inom ramen för PAF.
Som ålänningar är vi allvarligt oroade över det åländska spelmonopolets suggestiva verksamt fungerar i praktiken, utan att förorsaka fördärv och personlig katastrof för enskild kund eller närstående.

Frågor som måste besvaras för att PAF ska kunna leva som en seriös spelaktör är:
– Har PAF upptäckt och agerat, och hur, i det enskilda fallet? På vilket sätt?
– Hur och på vilket sätt agerar PAF då enskilda spelare överskrider lagliga insatser per år och dygn?
– Följer PAF internationella (EU) reglerna för spelverksamhet – på vilket sätt?

Innan PAF kan redovisa svar på ovanstående frågor måste spelbolagets legimitet anses förbrukat och samtidig visa att Ålands ekonomi är grundad på minst sagt tvivelaktigt sätt.
Anders Uppgårdh