DELA

Tvinga inte datorer på barnen

Datorerna har med ilfart erövrat världen, och nu utsätts de flesta mänskorna för dem.
Företag och myndigheter försöker med alla medel få oss att använda datorer, och så kallade sociala medier med meraser till att vi inte ens får vara i fred från dem på fritiden. De som inte använder dem diskrimineras på olika sätt. Vem ville ha ett sådant samhälle? Datamaffian har verkligen lyckats bra i sina uppsåt.

Nu får vi även se skräckbilder hur man i skolor även på Åland tvingar datorer i olika former på oskyldiga barn, integrerar datorerna i skolundervisningen som det så vackert heter. Nu är nog gränsen nådd. Barnen är ju det viktigaste vi har, och de borde så långt som möjligt skonas från dessa otäcka maskiner. Alla är inte intresserade av teknik och maskiner. Det bör naturligtvis alltid vara frivilligt att använda datorer. Det ska ju alltid finnas alternativ till datorer. Hur har man tänkt ordna det?

Knappast finns det resurser att inrätta datafria klasser i alla skolor. Varför vågar ingen protestera ? Propagandan om att man måste hänga med i utvecklingen och att det är nödvändigt har säkert en stor effekt. Alla känner ju till den mobbning som förekommer på nätet och de hemska spel och filmer som är tillgängliga. Sedan vågar ingen ens nämna om strålningens långvariga effekter och andra hälsoeffekter som datorerna har. Kanske våra barn på grund av det myckna bruket av datorer inte får ett så långt liv. Men huvudsaken tycks ju vara att tekniken får styra allt.

Varför reagerar inte Rädda Barnen, Folkhälsan med flera mot denna ”utveckling”. ? Det är nu som man borde reagera före det är för sent. Fastän man nu tänker ta i bruk datorerna till och med i studentexamen (tekniken är viktigare än ämnena), så bör barnen och ungdomarna få vara i fred åtminstone till gymnasiet. Samhället kan inte göra så mycket åt vad barnen och ungdomarna gör på fritiden, men skolmyndigheterna ska under inga omständigheter påtvinga dem datorer i skolorna !
”Bedrövad”