DELA

Tvångsreform är falskt mot väljarna

De tre regeringspartierna Socialdemokraterna, Moderat Samling på Åland samt Liberalerna hävdar att de gick till val på att minska antalet kommuner och att de därmed har ett väljarmandat att avdemokratisera det åländska lokalsamhället.

Detta är inte sant.

En granskning av respektive partiers valprogram visar att bara ett av de tre partierna var tydligt på denna punkt.

Så här skriver socialdemokraterna: ”Kommunerna är viktiga för oss. Kommunernas service är närmast ålänningarna och det är medborgarnas behov som ska vara i fokus. Likvärdig och rättvis service kräver kommuner med tillräckliga resurser. Därför behövs färre och ekonomiskt starkare kommuner.”

I klartext betyder det makten till kollektivet där färre bestämmer över fler. Sedan blir det mer komplicerat då man också skriver: ”Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Kvinnors rättigheter och möjligheter i hemmen, arbetslivet, näringslivet och samhället i stort är fortfarande inte lika som för män. Jämställdhet är viktigt för allas välmående. Särskilt för barnen.”

Det är lätt att hålla med men då måste man fråga sig hur denna föreslagna kommunstruktur slår i praktiken. Det är nämligen kvinnorna, barnen och de äldre som i första hand berörs av inbesparingarna. Precis de grupper socialdemokraterna säger sig värna.

Moderat Samling på Åland skriver ordagrant om kommunerna i sitt valprogram: ”Vi är övertygade om att kommunerna själva har den bästa kunskapen om vad man kan prestera i dagsläget, hur hotbilderna ser ut och vad som kunde förbättras genom samarbete med andra kommuner.”

Trots denna väldigt tydliga skrivning är moderaterna nu med och stöder den socialdemokratiska drömmen där färre ska bestämma över fler. Det är priset man är beredda att betala för att sitta så nära köttgrytan som möjligt.

Det allra största sveket gentemot sina väljare står ändå liberalerna för vilket förklarar varför så många av partiets väljare i dag känner sig lurade. I manifestet inför lagtingsvalet år 2015 skriver liberalerna: ”Med ekonomiska styrmedel ska kommuner uppmuntras till samarbete.” Det går inte att skönja ett uns av tvångssammanslagningar.

Vi har alltså att göra med tre partier av vilka socialdemokraterna gick till val med en tydlig agenda att slå samman kommunerna enligt traditionell socialistisk teori. Sedan har vi i moderaterna ett så kallat borgerligt alternativ som gick till val på valfrihet men som nu letts in på en väg som inte ens liknar borgerlighet.

Slutligen har vi liberalerna som över tid verkat för hela Åland och som i sitt valprogram utlovade ekonomiska morötter för att nå en reform men som nu gör tvärtom och dessutom kämpar mot kommunernas rätt till folkomröstningar (trots motsatta besked i regeringsprogrammet!). Jag undrar verkligen om demokratikämpar som Gunnar ”Rule of Law” Jansson tycker detta är hederligt.

Istället för att sköta närservicen så nära medborgarna som möjligt vill landskapsregeringen förstora och centralisera. De små delar som tack vare självstyrelsen skapat en framgångsrik helhet, delaktighet och talkoanda ska ersättas av större enheter där anställda tjänstemän tillmäts större tyngd än folkvalda politiker. Åland går från att vara världsmästare i närdemokrati till att bli mer som alla andra.

Från Centerns sida är vi på inget vis motståndare till reformer – tvärtom. Men självstyrelse betyder att man styr sig själv och därför vill vi att kommunerna själva ska fatta beslut om sin framtid. Precis på det sätt som nu sker på olika platser, på kommunernas eget initiativ; tillsammans med medborgarna.

Det är mot bakgrund av detta inte så konstigt att reaktionerna är starka hos de som berörs. Ålänningarna vill vara med och ta ansvar på egen hand. Det är det som kallas demokrati. Hade dagens regeringspartier tydligt flaggat för sina avsikter före valet är det sannolikt att regeringen hade sett annorlunda ut.

Från Centerns sida hyllar vi självstyrelsen gentemot Finland och den kommunala självstyrelsen på Åland. Vår uppfattning är också att det stora flertalet ålänningar liksom vi stödjer dessa självstyrelser som skapat ett av världens mest demokratiska och modiga samhällen.

Tack vare entreprenörsdrivna företag samt kommunal- och landskapspolitiker med bred kunskap om väldigt mycket har den åländska självstyrelsen nått den nivå vi i dag åtnjuter.

För övrigt anser jag fortfarande att landskapsregeringen borde driva på skapandet av Kommunernas socialtjänst (KST) istället för att reparera sådant som inte är trasigt.

JÖRGEN PETTERSSON (C)

LAGTINGSLEDAMOT