DELA

Två fel gör inte ett rätt

Det är synnerligen ihålig argumentation att berättiga egna felaktiga och prejudicerande beslut med att det begåtts felaktigheter/prejudikat tidigare. Igen, det har med stor enighet konstaterats att jordförvärvslagstiftningen inte håller ihop mera. Lagstiftningen måste revideras, moderniseras och prioriteras. Det var mot den bakgrunden vicelanrådet Harry Jansson varken fick med sig landskapsregeringen, lagtinget eller föredragande tjänsteman på en förordningsförändring.

Men vicelantrådet fattade beslut trots det på enskild föredragning! Dessutom, de flertalet beslut som fattats under många år som varit prejudicerande har aldrig någonsin fattas av en enskild minister mot lagtinget, landskapsregeringens och tjänstemännens uttryckliga vilja. Vicelantrådet agerande är i sammanhanget unikt.

KATRIN SJÖGREN