DELA

Tv till självkostnadspris

Några tillrättalägganden vad gäller Nina Fellmans ledare i Nya Åland den 7 september 2010.
År 2007 ville många intressenter driva kommersiell tv-verksamhet via Ålands Radio och TV:s sändarnät.
Ålands Radio och TV som betalar 290.000€ i licensmedel varje år för den tekniska driften av sändarnätet beslöt då behandla alla lika och ta upp en summa under självkostnadspris ( som exempel 6 euro för en halv timme under prime time) av varje intressent.

De dåvarande intressenterna Åland24 (då P24), Åland Productions (Kaj Grundström och Kalle Wetterström) och Ålandstidningen enades om sändningstider och pris. Ålands Radio och TV delade klockslaget kl.20 med Ålands Productions och efter att Ålandstidningen dragit sig ur hade Åland24 (P24) alla andra tider till sitt förfogande.
Idag sänder Åland24 och TvMax (Mats Granesäter) fortfarande för samma pris 6 euro för en halvtimme i Ålandskanalen och efter att ha läst ledaren frågar man sig var i världen man kan driva kommersiell verksamhet utan att betala någonting alls för sin distribution, det må gälla även tidningar och andra produkter.
Pia Rothberg-Olofsson
VD
Ålands Radio och TV Ab

På Åland uppenbarligen, eftersom SVT 1 SVT 2 Barnkanalen, SVT24, Kunskapskanalen och TV4 inte betalar.
Budskapet kvarstår; Ålands radio och tv är villiga att sända alla andra kanaler gratis, men inte de åländska.
Tilläggas bör att MCA, Ålcom och de åländska antennföreningarna har Åland24 i sitt utbud utan kostnad, för att man anser att det tillför utbudet något väsentligt. Det gör uppenbarligen inte Ålands radio och tv.
Att sända Åland24 i Ålandskanalen innebär ingen merkostnad för Ålands radio och tv jämfört med den utsändning av text-tv-nyheter man nu har. Sändarnätet upprätthålls för att ge ålänningarna ett fullgott tv-utbud, vilket våra licenspengar rimligen ska användas till.
Nina Fellman