DELA

Tuula skulle vara en modig och varm president

På söndag är det presidentval. Flera inom Ålands socialdemokrater som har träffat presidentkandidat Tuula Haatainen har bara haft gott att säga om henne. Vi har också sett och hört henne i debatter inför valet och i andra sammanhang och konstaterar att hon är en stark, kompetent och erfaren person som skulle bli en bra president för Finland och Åland.

Tuula Haatainen har arbetat och bott på Åland, hon känner ålänningar och semestrar gärna här på fredens öar. Tuula har därför en annan inblick i vårt samhälle och en förståelse kring vad självstyrelsen verkligen innebär. Att ålänningarna fortsättningsvis ska stå utanför värnplikten är också något hon värnar om.

Tuula ser presidentskapet som en stor och positiv utmaning. Hon vill inte att Finland ska tillhöra Nato och lyfter fram vikten av att Finland agerar även när till exempel andra EU-länder begränsar sina medborgares demokratiska rättigheter, rättsväsendet eller pressfriheten. Hon ser EU som ett fredsprojekt och tycker att även det nordiska samarbetet är viktigt och behöver förstärkas.

Tuula pratar om att Finland behöver driva en feministisk utrikespolitik som sätter fokus på att begränsa förtryck runtom i världen och som skapar möjligheter för alla att utnyttja sina kunskaper fullt ut. Hon anser också att det är viktigt att fatta humana beslut som baserar sig på färsk information – det är människor det handlar om även i exempelvis utlämningsärenden – inte siffror.

Initiativet till att #Metoo debatten kom in i Finlands riksdag var Tuulas. Politiskt har hon bland annat kämpat för den subjektiva rätten till dagvård, som utbildningsminister drev hon igenom både eftisverksamheten för små skolbarn och rätten till mellanmål. För Tuula är det självklart med en jämställd äktenskapslag och hon vill också lyfta fram könsminoriteters rättigheter. Det är fel att älskande människor och deras liv attackeras på ett helt orimligt sätt när de inte gör illa någon.

I språkfrågan värnar Tuula om att svenskan kommer in i ett tidigt skede som möjligt. Genom svenskan och tvåspråkigheten stärks också kontakten och samarbetsmöjligheterna med Norden. Ålands socialdemokrater har sedan tidigare ett gott samarbete med SDP. Att stöda Tuula Haatainen som dessutom lyfter viktiga och aktuella frågor i partiets linje är en självklarhet. Tuula har bevisligen styrkan att reagera och agera när någon trampar på människors rättigheter.

Hållbarhet och miljö är också frågor som ligger henne varmt om hjärtat. I kampanjmaterialet står det: ”Våra barnbarn kommer antigen att fråga oss ’Hur lyckades ni?’ eller ’Varför gjorde ni inget?’. Det är vi som avgör vilkendera fråga vi får besvara.”

Vi gör något, vi kommer att rösta på nummer 6 i presidentvalet. Gör det du också!

Ålands socialdemokrater

Camilla Gunell, ordf.

Helena Flöjt-Josefsson, sekr.