DELA

Tusen fler övernattningar och hur?

Det är intressant att det under den första budgetdebatten framfördes många inlägg om turismens betydelse. Turismen är den mest växande näringen som också har möjlighet att utvecklas på Åland.

Det talades om 1000 fler övernattningar istället för 1000 fler kossor tidigare. Det ena utesluter ju inte det andra. Med mer turister går det åt mer mjölk, ost kött och loklaproducerat över huvudtaget.

Var finns då förutsättningarna för en utvecklad turism som gynnar hela Åland. Bomarsunds besökscentrum har under lång tid stått på tur för ett förverkligande vilket flera talare i lagtinget också påpekade. Det finns konkreta planer på ett besökscenter med utställningsutrymmen, där man med modern teknik kan åskådliggöra historien och kulturarvet i området med faciliteter, som ger förutsättningar att skapa ekonomi i satsningen. 250.000 € har redan lagts ner på planeringen av byggandet och områdets landskapsplan.

Det är dags att utveckla Destination Land med delmål för att gynna turismen i hela landskapet. Bomarsund med Prästö, Kastelholmsområdet, Smakbyn, golfturismen, gästhamnar och lokala företagare bör ses som en helhet där en utveckling av olika projekt stöder varandra. På sikt bör Bomarsund få en återkommande festival för händelserna som gick från ockupation med tusentals militärer till demilitarisering och självstyrelse.

Upplevelser och evenemang är en väsentlig del i dagens turism och ger kringeffekter för övriga företag i området. Det som ytterligare stärker en samlad effekt är Golfklubbens planer på ett hotell och Smakbyns utveckling. Bomarsundsområdet har också förutsättningar till en utvecklad naturturism. Natur och kultur med en spännande historia är något som den stressade nutidsmänniskan samtidigt med lokala kulinariska upplevelse mår bra av.

Med en samlad kraft från landskapet, kommuner, Ålands näringsliv, företag, föreningar, kulturorganisationer, ideella föreningar och Fredsinstitutet finns alla förutsättningar att skapa ett nätverk i regionen som skulle stöda varandra och ge en gynnsam effekt för hela Åland. Det finns en klar utmaning att genom samarbete med kulturavdelningen och näringsavdelningen tillsammans med andra föra både Ålands kulturarv och turism framåt mot ett mål om 1000 fler övernattningar.

Rolf Lindqvist

Folke Karlsson