DELA

Turlistor ger längre skoldag

Eftersom infrastrukturminister Mika Nordberg som föredrog turlistebeslutet för lantrådet inte var närvarande vid måndagens frågestund fick lantrådet själv svara på de frågor vi rättmätligen ville få svar på.

Tyvärr visade det sig att lantrådet Katrin Sjögren inte är insatt i ämnet vilket får försvaras med att det finns många för henne viktigare frågor att sätta sig in i. Jag vill i alla fall rätta till vissa uttalanden som gjordes i svaret som jag inte fick möjlighet att bemöta.

Att påstå att man sparar på underhåll och bränsle när man ska köra full fart för att ha en chans att hålla turlistan är direkt felaktigt. Alla som gått kurs i ecodriving vet att en mjuk körstil sparar mycket mer bränsle och miljö än att köra ”allt vad tygen håller”. Att påstå att med nu klubbad tidtabell kunna utföra underhållsarbete mellan turerna är direkt nonsens. Längsta pausen blir cirka 10 minuter förutom på helgerna vid middagspausen och då är det väl meningen att färjföraren ska få äta?

Stressen för färjföraren att försöka hålla tidtabellen riskerar att vi får sjukskrivningar av personal då det är i det närmaste omöjligt även vid goda väderförhållanden att klara av att köra tur och retur och lasta och lossa på tio minuter.

Under högsäsong är turlistan felplanerad då de flesta åker när det är planerat 20 minuters trafik.

Turisterna som är nog så viktiga för Vårdös näringsliv kommer i större utsträckning att vända i Prästö då en turlista är avskräckande.

Såväl företag som privatpersoner i Vårdö kommer att drabbas av extra kostnader för transporter till och från Vårdö när turlista införs på grund av förlängda restider.

Med tanke på att både linjebussar och taxi ska kunna beställa extra turer kommer färjan även under 20 minuters trafiken att gå extra turer.

Att påstå att aktiva vårdöbor varit med och tagit fram turlistan och att man lyssnat på folk är helt felaktigt. De två vårdörepresentanterna reserverade sig mot förslaget till turlista men lyssnades inte på.

Att det ska göras experiment med turlista mitt under pågående brobygge med alla extra tunga transporter detta medför är i sig en graverande punkt.

Skoleleverna som ska till och från Godby högstadieskola kommer att få förlängd restid i båda riktningar, om planerna på att utvidga turlistorna till alla linfärjor kommer barnen från Simskäla att få minst en halvtimme längre skoldag inklusive resorna.

Tyvärr kunde jag inte ställa frågor kring turlistan på Seglingefärjan som är minst lika ogenomtänkt. Det känns som dessa skrivbordsprodukter ska genomföras till varje pris utan eftertanke om vilka konsekvenser de har för alla som är beroende av fungerande pålitliga transporter och utan att ta hänsyn till om de sparar pengar eller inte. Jag uppmanar alla som berörs av dessa påfund att kontakta de högsta ansvariga så fort man kan påvisa att man berörs negativt av dessa åtgärder.

Mikael Lindholm

Lagtingsledamot (C)