DELA

Turlista försvårar för ryttare!

Skärgårdens barn och ungdomar har inte samma möjligheter till stimulerande och utvecklande fritidsaktiviteter som de unga på fasta Åland. Men ridmöjligheter, det har vi i alla fall! På Karins Ridskola på Föglö har skärgårdsungdomar möjlighet att utöva sitt intresse, dessutom med en lärare som är mycket kunnig och pedagogisk. Att fara och rida betyder mycket för många.
Hos Karin rider grupper från Sottunga, Kökar, Brändö och Kumlinge. Ryttarna ska ta sig från färjfästet i Överö vidare till ridskolan, rykta och rida och sedan tillbaka till färjan. Det är knappt om tid, man har omkring en timme på sig på ridskolan om man kommer från Kumlinge. Ibland mindre. Det finns alltså ingen extra tid att sitta och vänta på Embarsundsfärjan.

Vi är rädda för att Embarsundstrafik på turlista gör att de ridintresserade i skärgården inte kommer att kunna åka och rida eftersom tiden blir alltför knapp.
Karins Ridskola är ett föredömligt exempel på ett företag som förenar barn och unga från olika skärgårdskommuner. Det skulle vara mycket sorgligt om verksamheten omöjliggörs av dåliga kommunikationer och kombinationer.
SKUNK,
intresseorganisationen för ungdomar i skärgården