DELA

Turismsatsningar trots allt

Lagtinget har diskuterat turismen under den gångna veckan. Ursprunget till debatten var en hemställningsmotion som ville bolagisera Visit Åland.
Det framkom kritik över att det nya turismstrategin inte är färdig ännu.
Trots det har det gjorts en hel del för att förbättra turismens verksamhetsmöjligheter och utveckling. Det har helt enkelt varit lite verkstad före det blivit snack!

Turismen har potential på Åland, den är något av en oslipad diamant. Jag tror på en turism med en stark miljöprofil. Inte på motorbana således.
Under denna mandatperiod har kultur- och kongresshuset Alandica färdigställts, renoveringen och tillbyggnationen av Sjöfartsmuseét har inletts och beräknas vara färdigt hösten 2011. Nästa historiska turistmål på tur är besökscentret i Bomarsund.

Landskapsregeringen
har efter många om och men gett grönt ljus att investera i en ny matta i Eckeröhallen. Konstgräs står på tur i Mariehamn. Det finns beredskap att stöda ett golfprojekt med 30 procent. Godby/Ämnäs är fortfarande min favorit.
Arcipedalo är ett högkvalitativt cykelturismprojekt som avancerar i skärgården.
Grelsby Kungsgård har arrenderats ut för att möjliggöra förverkligandet av Krutbyn. Landskapsregeringen har meddelat Sunds kommun att det också finns beredskap att arrendera områden i Bomarsund för turismverksamhet.

Förra året genomfördes öspelen, ett fantastiskt evenemang, med samhällsmedel.
Paf-open har tryggats under tre år. Likaså genomfördes Joel-operan under förra året som attraherade många kulturturister.
Landskapsregeringen har också stött kulturprojekt som alternativ marknadsföring av Åland t.ex. filminspelningar.

Turismen är inte mitt ansvarsområde i landskapsregeringen men frågan intresserar mig mycket.

Katrin Sjögren
social- och miljöminister