DELA

Turismen- tillväxt på miljöns villkor

Rolf Lindqvists debattartikel i NÅ 5.12 och i ÅT 7.12 stöder jag till 100%. Mycket bra skrivet! Men jag vill ändå komma med några egna funderingar om varför besökscentret i Bomarsund skjuts på framtiden.
Centern är fortfarande det största partiet på Åland samtidigt som det är det partiets medlemmar som oftast kommit i konflikt med museibyrån om museala värden på eller intill ägarens mark. Som ny i Kastelholm på 60-talet reagerade jag ofta på den negativa inställningen bland byssborna till museiverket. Det satte käppar i hjulet, sades det, och blev nästan till en fiende. Den attityden lever ställvis kvar, speciellt på områden intill eller med fornlämningar.

Kungsgårdarna och Ribacka har dessutom blivit hack-kycklingar för vissa inom centern. Ribacka som inhyser våra verkliga kulturskatter. Var skulle de annars förvarats? Och Kastelholms kungsgård med bland annat det unika ostmuseet. Vid nästa högkonjunktur, om den kommer, ni politiker som klagar bevilja då pengar så åtminstone ostmuseet kan hållas öppet för allmänheten! Bomarsund förknippas förstås med andra landskapsägda och museala verksamheter så nu skall Olle motas i grinden!

Det är hög tid för en attitydförändring och inse historiens och kulturens betydelse för Åland! Läs insändaren av RL! Vad är det vi vill besöka själva när vi är ute och reser? Mycket ofta är det just kulturhistoriska sevärdheter som är målet. Slottet i all ära men också Bomarsund med sin nästan osannolika historia, som lätt väcker nyfikenhet, och speciellt historien bakom vår demilitarisering, gör området unikt i världen. För att göra allt begripligt är ett modernt besökscentrum viktigt.

Satsning på kultur och historia som turistmål betyder också tillväxt inom turistnäringen utan att fördenskull någon nämnvärd exploatering av vår natur igen måste till. Nu är det besparingar som gäller men förhoppningsvis får vi se ett förverkligat besökscentrum i Bomarsund så snart ekonomin tillåter det!
Isabel Kvarnfors