DELA

Turismen på Åland

Med handen på hjärtat: Hur ärligt är det att försöka locka turister till Åland med nuvarande attityder bland annat hos jordbrukarna, som vill veta om stödet och inget annat. Jag tar några exempel, vad man upplevt här under åren som gått.

Orrdalsklint med väl märkta leder, byggda trappor, anordnade parkeringar och massor av anslagstavlor etc. Vad finns det kvar av dessa arrangemang? Vad ha man gjort?

Ingenting – och vad gör man – godtar allt som det är. Senaste tillskottet i den här kategorin är Borgboda, som man har smyckat med olika konstverk om vikingatider etc. anordnat parkeringsplats för bilar och en välmärkt led till platsen med trappor efterliknade en båt etc.

Nu är det bara så att märkta leden dit är avspärrad för besökare med el-stängsel för hästar, därtill ha man anordnat dubbel inhägnad i stället för skyddad led till berget, som det har varit någon gång tidigare.

Du kan komma till berget, om du kan bemästra elstängsel, inte är rädd för vilt springande hästar (det var fyra av dom som sist) och inte trampa på spillet. Nej vad är det här för något? Frågan om civiliserade människor?

Tvivlar på det snart, när man läser om attityder för att försvara rätten att skjuta sjöfågel under deras häckningstid; kan det vara sant, att vuxna politiker försvarar föråldrade seder ännu anno domini 2017; svårt att tro, så beroende av röster mot bättre vetande.

Återgår till det jag skrev till Nina Fellman 23.4.2014, när hon som redaktör för tidningen Nya Åland föreslog: ”Kör turisterna ut till havet och holmarna!” Jag mötte henne då med skyltar ”Privat Väg, Tillträde Förbjudet, Endast Behörig Trafik etc. En karta från turistbyrån – ja tack – där en vandrare kan gå, utan att bli bortmotad av fritt springande hundar eller hästhovar direkt bakom ryggen på honom eller vad mera, vad som helst kan man tänka sig.”

Då föreslog jag henne ”Sightseeing i skärgården med snabba båtar”, som det är numera med sjöfartsstödet betalt av riket. Eller skall man ta flera exempel: Visit Åland, Smartpark, Vårdös status med mera; nästan rädd vad det blir av Bomarsund i längden. Lät det som någon skulle ha uppmanat: Gör något! Det tycker jag.

Pentti Arjopalo

Markägaren svarar:

Vad gäller Borgboda har jag följande kommentarer: Det har varit tal om att Museibyrån skulle renovera en av trapporna som stänger djur från att gå ut men låter besökare gå in på området. Då kan det vara stängseltråd för. Ber att få beklaga om så nu är fallet. (Det är ingen el i tråden men berätta inte det för hästarna.)

Det har funnits dubbel gärdesgård en gång i tiden på en kort sträcka. Aldrig på hela sträckan.

Vad gäller stängsel så kan man allmänt säga att de är på försvinnande överallt på Åland. Det hjälper inte bidrag, ändå så sviktar lönsamheten för djurhållarna. Snart är nog problemet borta, djurhållningen likaså.

Det finns just nu fyra glada och nyfikna hästar som rör sig över området där stigen går.

Tips! Om man är rädd för hästar kan man förlänga sin arm med en kvist eller pinne och se till att dom håller avstånd. De förstår inte att människor vill hålla en armlängds avstånd.

För övrigt har vi bara hör positivt från besökare om att kunna gå in på området och vi har aldrig någonsin störts av någon. På sin höjd kan man se ett litet karamellpapper per år så besökarna sköter sig verkligen.

Erik Lindholm