DELA

Turismen – en framtidsbransch även på Åland

På Åland är turismen en hållbar basnäring med otrolig potential. Hela Åland växer av att det kommer hit besökare. Det skapar jobb och arbetstillfällen och bidrar till att göra Åland till en ännu bättre plats att leva och verka i. Turismen växer i Sverige, varför inte på Åland? Göteborg & Co är duktiga på turism och därifrån har jag hämtat nedanstående fakta.

Besöksnäringen är en av de snabbast växande näringarna i världen och står för en betydande del av Sveriges ekonomi och sysselsättning. I en global kontext står sektorn för vart elfte jobb på planeten, en siffra som fram till 2020 kan öka till vart tionde jobb enligt The World Travel & Tourism Council. Den totala turismkonsumtionen har ökat kraftfullt under flera år, och turistexporten, det vill säga utländska besökares konsumtion i Sverige, har haft en ännu snabbare ökningstakt, mer än dubbelt så mycket som den inhemska och mer än Volvo Lastvagnar och Volvo Personvagnar tillsammans. Turismen skapar jobb – inte minst för utsatta grupper. Under 2015 ökade antalet personer som var sysselsatta med turism med 5,8 procent samtidigt som den totala sysselsättningen i Sverige ökade med 1,5 procent. Sedan 2000 har sysselsättningen inom turismen ökat med 28 600 personer eller med nästan 27 procent. Sveriges totala sysselsättning har under motsvarande period ökat med knappt tolv procent. Samtidigt som sysselsättningen inom många traditionella basnäringar i Sverige minskat har turismen bidragit till fler arbetstillfällen i många olika tjänstebranscher. Källa: Tillväxtverket.se.

Tillväxten kommer inte av sig självt. Under många år har t.ex. destinationen Göteborg varit framgångsrik. Konkurrensen ökar dock dramatiskt, omvärldens krav förändras och den tekniska utvecklingen skapar hela tiden nya förutsättningar. Det ställer stora krav på förmåga till nytänkande och att tillsammans skapa en destination som snabbt kan byta fokus och ställa om när förändringar i omvärlden gör att den turistiska kartan måste ritas om. Samarbete är en grundbult om man ska fortsätta utvecklas och vara en attraktiv och konkurrenskraftig destination. Långsiktiga partnerskap mellan offentliga och privata aktörer från lokal, nationell och internationell nivå som delar affärsrisken och ökar möjligheten att växla upp individuella insatser främjar just det förhållningssättet. För bästa möjliga genomslag krävs kontinuitet. I just Göteborg fungerar Göteborg & Co som en plattform för samverkan. En motsvarande tanke för Åland känns spännande. Helheten är större än delarna (1 + 1 = 3). Det är synergierna mellan de olika delarna och vinsterna av att se helheten för destinationens bästa som avgör om man står ut i det myller av destinationer som slåss om att vara morgondagens attraktiva resmål.

Givetvis kan och ska vi tillsammans göra Åland till ett ännu attraktivare resmål. Ett brett och omfattande arbete som Visit Åland redan jobbar hårt med.

Gott Nytt År!

John Holmberg

Liberal lagtingsledamot