DELA

Tur att Tehy finns

Efter att har läst insändaren som de tre fackorganisationer Akava-Åland r.f., FOA-Å r.f., TCÅ r.f. har skrivit (NÅ 26.9.07), är man glad att tehyiter på Åland kämpade till sig förhandlingsrätten, så har man åtminstone en fackorganisation som kämpar för en ordentlig förhöjning av grundlöner för lågavlönad vårdpersonal.
Det är inte bara synd utan skam att de tre förstnämnda fackorganisationerna redan före förhandlingarna ger klara besked att deras förhandlare inte kommer att kämpa för att få en ordentlig grundlöneförhöjning för ”sina” lågavlönade kvinnliga medlemmar inom vårdpersonalen.

Undrar bara vad Super i riket säger då TCO, som förhandlar för deras medlemmar här på Åland, redan före förhandlingarna går ut med ett sådant uttalande. Samtidigt undrar man, om någon av de tre fackorganisationernas förhandlare har haft kontakt och diskuterat med sina medlemmar inom vården, innan de uttalat sig offentligt, för vad de personligen tycker och tänker är en sak, men att uttala sig så, som de nu har gjort, i sina medlemmars namn före förhandlingarna är ju ofattbart!

Det är sant, att det finns många andra lågavlönade kvinnoyrken som borde få en rejäl löneförhöjning (städare, kökspersonal inom FOA, ergo/fysioterapeuter inom Akava, superiter inom TCO), men aldrig har man hört dessa tre fackorganisationer höja rösten offentligt för ”de sina”. Det är bara Tehy som har kämpat för vårdpersonalen och blivit bespottad för att man täcks kräva högre lön och bättre påverkningsmöjligheter för sina medlemmar, vilket i slutändan kommit hela vårdpersonalen till godo.
Kakan vi har att dela på är inte stor, så om man delar den lika till alla så får alla bara smulor och ingen blir mätt, det borde alla förhandlare veta. Med vetenskapen att bristen på utbildad vårdpersonal bara förvärras, inte bara på Åland, utan i hela Norden, så är det absolut nödvändigt att utbildad vårdpersonal får nu en rejäl kakbit, nästa gång får det bli andra lågavlönade kvinnors tur.

Man hoppas att vårdpersonalen inom de tre fackorganisationerna ser till att deras förhandlare inte struntar i dem, utan kämpar med tehyiter för bättre löner för vårdpersonalen på Åland.

En av vårdpersonalen