DELA

Tunnelprojektet än en gång

Läste i pressen att talmannen kallat lagtinget till plenum måndagen den 31 augusti kl 13.00.
Hoppas att någon lagtingsledamot har kurage att ta upp tunnelfrågan och arbeta för att upphäva det förhastade och ogenomtänkta beslutet från 2006, samt öronmärka den kvarvarande miljonen (från tunnelutredningen) till sjukvården, som tycks ”blöda” inom alla områden.

Enhälligheten tycks i dagsläget inte vara så påtaglig som 2006. I dessa kristider är det ett politiskt självmord att förorda en fortsatt tunnelprojektering (utredning) i synnerhet i Lemland.

H. G. Andersson