DELA

Tunneln räddar ekonomin

Tunnelkortrutten bestående av tunnel och hamn på östra Föglö sänker kostnaderna för Landskapsregeringens frigående skärgårdsfärjor med 8–9 miljoner euro per år. Hade vi likt Färöarna, Island och Norge byggt tunneln och hamnen i stället för m/s Skarven hade tunneln och hamnen betalat sig redan runt år 2015. Från 2015 och framåt hade landskapsregeringen sparat 8–9 miljoner euro per år netto. Detta innebär att landskapsregeringen idag hade kunnat ha runt 50 miljoner mera i kassan.

Då Landskapsregeringens kassa nu är i de närmaste tom får vi likt norska och finska staten bygga tunneln och hamnen med hjälp av livscykelmodellen. Detta innebär att ett privat bolag finansierar, bygger, driver och sköter om tunneln och hamnen på bästa möjliga vis under en avtalad tidsperiod. För detta betalar landskapsregeringen en årlig tillgänglighetsavgift på drygt 5 miljoner euro inklusive amorteringar. Vid avtalstidens utgång övergår tunneln i överenskommet gott skick till landskapsregeringens ägo utan kostnad.

Bygget av tunneln och hamnen har förutsättningar att inledas 2022 och stå klar 2026. Desto snabbare tunneln och hamnen invigs desto snabbare kommer Landskapsregeringen att förbättra sin ekonomi med 4–5 miljoner euro per år netto.

OTTO HOJAR