DELA

Tunneln ligger högst på listan

Misströsta inte , alla ni som väljer att se den stora bilden och föredrar lösningar istället för ännu fler problemformuleringar. Jag är fortsättningsvis övertygad om det kloka i att skapa en fast förbindelse mellan Svinö och Degerby med avsikten att göra Åland större, samhällsekonomin sundare och skärgården mer tillgänglig.

Jag är säker på att en tunnel sådan den är planerad åstadkommer allt detta och mycket mer och ser fram mot att den nyligen etablerade tunnelkommittén ska nå samma insikter som jag och många andra. Visst, skapandet av kommittén har antagligen dröjt lite för länge men i saklig mening beror detta till stor del på pandemin som stoppat så mycket och som är långt ifrån över.

Detta behöver emellertid inte dras i den så kallade långbänken. När ÅMHM i våras gav klartecken till den presenterade miljökonsekvensbedömningen betyder det att en klart övervägande del av grundarbetet är gjort. Det måste alltså inte dröja länge från ord till handling och det är precis vad som behövs på Åland och i resten av Finland där man också ropar efter infrastrukturella projekt. Precis som de åländska väljarna gjorde för ett år sedan.

Tunnelprojektet på Åland kan bli en förebild för hela Finland och skulle skapa arbetstillfällen och bidra till en helt ny skärgårdstrafik i både operativ och finansiell mening. Det är betydligt billigare över tid att bygga en tunnel än fortsätta med en haltande och oförutsägbar färjtrafik med allt äldre och underhållskrävande tonnage. Ett framgångsrikt tunnelprojekt på Åland skulle snabbt få efterföljare i både Finland och Sverige där behovet av bättre infrastruktur är stort men insikterna i tunnelbyggen små.

Tiden är nu inne för att starta det tunnelbygge som finns planerat och är redo att inledas. Till ett lägre pris än någonsin, en följd av rekordlåga räntor och billig energi, kan Åland bygga bättre kommunikationer. Vi blir samtidigt större och därmed mer attraktivt som bostadsort och besöksmål för såväl inresande som för bofasta. Hela landskapet behöver framtidstro och konkreta satsningar och ambitiösa planer. Ett tunnelbygge skulle betyda just det och utgöra skillnad till det bättre för oss alla. En tunnel kan med fördel upphandlas med partnering/samverkan och de kvarvarande utredningarna kan göras i samarbete med tunnelbyggaren som vet hur tunnlar byggs effektivt. Tunnlar är inte hokuspokus, det är vardagsmat och ingenting mer än en väg genom berggrund.

Första gången jag hörde om planerna på en tunnel från Lumparland till Föglö avfärdade jag dem som science fiction vilket debattörer tyvärr fortfarande gör. Efter att ha läst och räknat och analyserat är jag övertygad om att det är den bästa och förmånligaste vägen i arbetet med att göra hela Åland livskraftigt på lång sikt.

Sätt igång tunnelkommittén och börja jobba.

JÖRGEN PETTERSSON (C)

LAGTINGSLEDAMOT

ORDFÖRANDE I FINANS- OCH NÄRINGSUTSKOTTET