Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Tunneln gynnar hela skärgården

Den stora ofärden på 1700-talet tömde hela den åländska skärgården på sin befolkning, som ändå återvände med stark framtidstro och återskapade bebyggelsen. Mot slutet av 1800-talet hade befolkningstalet nått kulmen på Föglö med sina 1 800 invånare. Därefter började avfolkningen ta fart.

Det är klart att livet inte var bättre förr, välfärden var ojämn och många levde trångt och i armod. Hundra år senare hade befolkningen reducerats till en tredjedel, knappt 600 invånare. Den stora utflyttningen skedde 1950-1970 då många valde att söka sig till Sverige.

I början av det århundradet flyttade folk också till Amerika.

Nu visar statistiken att de åländska öarna har en negativ befolkningsutveckling, sämst i hela Svenskfinland. Föglö ligger bland de värst drabbade. Det här måste vi ändra på. Föglö har potential att blomstra igen som i medlet av 1800-talet då centralorten Degerby var på förslag att få stadsrättigheter på Åland.

En fast förbindelse till Föglö vänder avfolkningen och säkrar ortens fortlevnad. Näringslivet finns där det finns arbetskraft att tillgå och den kommunala servicen från barnomsorg till äldreomsorg finns nära kommuninvånarna där de bor. Fritidsboendet håller vid sidan av den fasta bosättningen liv i butiken och den nya generationen som övertar sina stugor av föräldrarna behöver entreprenörer för att uppgradera standarden. Ekonomin cirkulerar och ger livskraft. Kommunikationerna är a och o i ekonomin. Vi behöver stoppa avfolkningen. Tunneln är den enda lösningen som gynnar hela skärgårdens utveckling. Inget annat kommer att funka, var så säker!

RAINER JUSLIN (Lib)