DELA

Tunneln byggs för alla ålänningar

Michael Hancocks ledare i måndagens Nya Åland fick mig att först undra om inte kvällschefen förväxlat spaltutrymmet för någon krönika. Men så var det ju förstås inte.

Hancock tillskriver infrastrukturministern välförtjänt beröm för införande av zonindelning för kollektivtrafiken som skribenten upplever mer rättvis och fördelaktig än vad som tidigare varit fallet. Men någonstans på vägen i ett för övrigt innovativt tänk tappar den förarlösa Hancockska bussen styrningen med fatala följder då denne plötsligt hävdar att ”tunnelsatsningen på ett par hundra miljoner” skulle vara ”för 527 Föglöbors skull”. Ok, ”ett par hundra miljoner” är kanske inte så hemskt långt ifrån den sannolika kostnaden på 167,8 miljoner euro, vilket går att bekräfta i Tunnelkommitténs slutrapport, men påståendet om att tunneln skulle byggas bara för Föglöbor är direkt fel. Förutom att ledarskribenten haft tillgång till föråldrad statistik, Föglö beboddes 2020 av 526 invånare medan motsvarande tal vid senaste årsskiftet var endast 501 (ja, avfolkningen sker inför ögonen på oss), så skulle ju all trafik till södra skärgården ledas genom tunneln, en del vidare till hamnen i östra Föglö och därifrån vidare med färjor till de övriga skärgårdskommunerna.

På Södra linjen transporterades 2019 totalt cirka 35 000 fordon och 90 000 passagerare. På Föglölinjen transporterades cirka 112 000 fordon och 176 000 passagerare. Tyvärr, alla rymdes inte med men det finns det inte statistik på. Härom morgonen blev enligt uppgift 10 fordon kvar på kajen efter den första turen till Föglö som går redan kl. 07.05 från Svinö. På Föglö, liksom i många andra skärgårdskommuner sker just nu en stor tillväxt i form av byggnation till vilka behovet av entreprenörer är stort. Det är någon som ska betala för oförrättat ärende och väntetider på grund av att kapaciteten inte är tillräcklig då när den behövs som mest.

På Föglö finns cirka 250 hushåll. I varje hushåll finns i medeltal 2 personer året om. Det finns i snitt fler än två bilar per hushåll att tillgå. Med andra ord har många vuxna egen bil.

Därtill finns det över 700 fritidshus i kommunen varav de flesta bebos av familjer med fast boende utanför kommunen. Av olika orsaker och av logistiska skäl, som ingen ska ifrågasätta eftersom de enskilda behoven är privata, kommer många familjer till sina fritidshus med fler än en bil. Kanske man till och med har en släpvagn eller trailer kopplad till bilen. Trycket till helger och veckoslut är stort liksom även vardagar då pendlare och entreprenörer är i farten.

Hancock skriver i sin ledare att någon ska ”göra matten”. Jag skulle i stället föreslå för Hancock gör en räkneövning själv med hjälp av ovanstående uppgifter. Senast då förmodar jag att ledarskribenten förstår att tunneln till södra skärgården byggs för alla ålänningar. Och fler än så.

De diskuterade investeringarna, vars syfte är att minska på driftskostnaderna i infrastruktur i skärgården, är nödvändig så som jag ser det, för att på sikt kunna garantera och upprätthålla fungerande kommunikationer till en kostnad som kan accepteras av ålänningarna och övriga trafikanter.

RAINER JUSLIN (LIB)

LAGTINGSLEDAMOT

 

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Nyan korrigerar tacksamt sina uppgifter om invånarantalet på Föglö. Övrig matematik må var och en göra själv, allt efter kynne och omdöme.

MICHAEL HANCOCK

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp