Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Tunneln är framtidenoch ska byggas i dag

En tunnel skapar nytta som ingenting annat kan jämföra sig med när det gäller liv på öar. Alla väntetider och tidtabeller försvinner och friheten att komma och gå när man vill blir självklar och inte beroende av andra. Det har jag sett med egna ögon över hela världen och företrädesvis i Norge. Där och på Färöarna och Island har man insett att tunnlar är framtiden och färjor något som fasas ut.

På Åland borde vi göra samma sak och begripa att tunnlar är vardag och landsvägsfärjor en nödlösning. Att plöja ner 100 miljoner euro i ännu en bro och en färja gynnar absolut ingen i jämförelse med en tunnel som till ett sannolikt lägre pris skulle ge ett betydligt högre värde.

Jag hoppas landskapsregeringen inte betraktar det aktuella kortruttsförslaget som något slags prestigeprojekt som till varje pris måste drivas igenom. När verkligheten förändras gör man nämligen klokt i att förhålla sig till den. Tunnlar är ingen utopi; de är realiserbara, vettiga och skapar framtidstro på ett sätt som ingen färja kan mäta sig med.

Jag menar att det är en ödesfråga. Vill vi sätta liv i en tynande skärgård och göra hela Åland större och mer värdefullt är det nu vi ska agera. Utred tunneln.

BENGT GRANBERG

TURISTFÖRETAGARE, ECKERÖ