DELA

Tunnelbygget skapar många arbetstillfällen

I slutet av den gångna veckan nåddes vi av stornyheten att koncernen Metsä Group i Finland kommer att investera 1,6 miljarder euro i cellulosafabriken i Kemi. Satsningen ska utmynna i 1 500 nya arbetsplatser utöver de befintliga. Uppbyggnadstiden, som förväntas pågå i 2–3 år, uppskattas resultera i 7–8 000 (ja, du läste helt rätt!) arbetsplatser. De sammantagna effekterna av investeringen är alltså enorma även i ett nationellt perspektiv.

Investeringen ska, enligt uppgifter i media, finansieras till 40 procent med egna medel medan resten finansieras genom garantier och lån från statliga Finnvera, svenska Exportkreditnämnden, Europeiska investeringsbanken och ett antal privata banker. Därtill satsar finska staten 156 miljoner för förbättringar av vägarna i regionen.

 

Det är inte helt osökt att applicera motsvarande angreppssätt på, enligt våra mått mätt, infrastrukturprojekt för att förverkliga en fast förbindelse till Föglö i syfte att reducera de sammantagna kostnaderna för att långsiktigt upprätthålla en hållbar skärgårdstrafik. Enligt vissa uppgifter från intressebevakare kunde det initialt röra sig om ett belopp som motsvarar det som finska staten nu satsar i vägnätet i Kemi. Med det i åtanke är inte satsningen på en tunnel till Föglö i mitt perspektiv svindlande.

Det är därför viktigt att vi med öppna ögon och sinnen nu ser på de sammantagna effekterna av vad ett tunnelbygge till Föglö skulle generera i form av arbetstillfällen som ska betjäna själva bygget och de som arbetar med det. Det handlar om utöver byggnationen exempelvis av bespisning i alla former, inkvarteringstjänster, interna transporter av såväl material som personal, transporter till/från Åland, teknisk support, hälsovård, HR, ingenjörstjänster, bemanningstjänster, utbildning, räddningstjänster, skola, barnomsorg, provtagningar och laboratorietjänster mm. mm. Med andra ord genererar uppbyggnadstiden effekter som vi har svårt att uppskatta men som definitivt inte ska underskattas.

 

Det åländska samhället behöver nu i brådskande ordning en boost för att revitaliseras. Infrastrukturprojektet för att reformera skärgårdstrafiken genom den s.k. tunnelkortrutten är just en sådan vitamininjektion som skulle behövas. Tiden rinner iväg. Vi behöver smida medan järnet är varmt. Om det finns någon kvar ännu som tror att Föglötunneln ska byggas för Föglöbor ska den villfarelsen slås ur hågen senast nu. Inte byggde man vägbankar och broar ut till Järsö och Nåtö enbart för Lemlännigar lika litet som Marsundsbron skulle ha byggts bara för Eckeröbor. Föglötunneln ska byggas för hela Åland, dess näringsliv och alla ålänningar och betydligt fler än det. Tiden är inne nu.

 

Rainer Juslin

SKÄRGÅRDSBO OCH LAGTINGSLEDAMOT (LIB)