DELA

Tunnel till Föglö blir inte till innan landhöjningen torkat ut Slemmern

Helsingfors centrumtunnel – en reflektion: Längd: 3,4 km.
Uppskattad budget år 2010: 475-545 miljoner. 2013 uppskattades kostnaden till mer än 550 miljoner. År 2019 uppskattar man kostnaden till 1,4 miljarder (upp med nästan 300 procent från ursprunglig uppskattning).
Beräknad bilmängd per dygn: 50 000 stycken.

Uppgift: Att tömma Helsingfors centrum på onödig biltrafik, samt att se till att tunga trafiken leds via tunneln från Västra Hamnen området i Helsingfors till Östra sidan av Hesingfors där bland annat Sumparn och nordsjöhamnen är belägna. I detta fall så kan den lätta tafiken komma genom Helsingfors ovan jord vilket inte är fallet i Föglöalternativet.

I detta fall finns det en verklig idé med en tunnel, och kostnaden delvis beror på alla separata nerfarter till tunneln. Man har ändå trots de miljömässiga fördelarna av att få bort bilarna ifrån centrum valt att lägga projektet på is – igen.

Hur ser då Föglö tunneln ut?

Längd: minst 7,5 km.

Ursprunglig beräknad kostnad för gamla tunneln: 225 miljoner euro. Om man jämför med Helsingforstunneln torde kostnaden nu vara 670 miljoner euro.

Antalet bilar per dygn: kanske 150 stycken och eventuellt några bilar till från kortruttens Hastersboda (i varje fall under 1 000 bilar).

Uppgift: Att slippa färjtrafik till Föglö till varje pris. Om man beaktar att tunneln till Föglö är mer än dubbelt längre än Helsingforstunneln så kan man förmodligen dra den slutsatsen att 3 x 225 miljoner euro inte förslår för att förverkliga tunneln.

Det finns även andra aspekter att beakta. Om man väljer Gripö som plats där tunneln kommer upp så får vi också följande sociala negativa effekter:

Degerby dör bort som centralort då bilarna sprids i alla tänkbara riktningar på Föglö och spektaklet som idag inräffar åtskilliga gånger per dag upphör. Den som tycker att detta skulle vara en positiv effekt vet inte vad dom talar om. Väljer man Degerby slipper man visserligen bron men tunneln blir cirka 2 km längre, detsamma gäller om man väljer att dra den till Degerö, alltså cirka 2 km längre.

Vad är då alternativet?

1. Vrid Degerby färjfästet 90 grader moturs så att färjans för pekar mot farleden söder om Rövarör.

2. Muddra upp sundet söder om Ekholm (ca 150 meter x 30 meter) och loda upp farleden söder om Rövarör och mot färjfästet toch muddra eventuella grunda ställen till 6 meter.

Vad ger detta?

1. Cirka 400 meter längre resväg än via Ekholms sund (1 minut).

2. Färjan kan köra med konstant fart från Degerby utan sväng vid färjfästet och hela vägen till Svinö.

Det ger mer tidsinbesparing än den förlorade minuten på grund av längre väg då farten kan hållas konstant.

Vilka kostnader talar vi om?

1. Muddra upp sundet västerom Ekholm 150 m x 30 meter till 6 meter (ca 10000 m3)

2. Kontrollodning av Farleden Syd Rövarör – färjfästet samt eventuell smärre fördjupning.

3. Svängning av färjfästet i Degerby.

4. Några sjömärken.

Vad blir då kostnaden? Garanterat mindre än 225 miljoner euro som var uppskattade kostnaden för förra tunneln för modifieringen av farleden och hamnen i Degerby, förmodligen mindre än 10 miljoner.

Så vad väntar vi på ?

Jag har sagt och det står jag fast vid – en tunnel till Föglö blir inte till innan landhöjningen har torkat ut Slemmern.

HENRY HÖGLUND