DELA

Tunnel till Föglö är billigare och bättre

Det vore vårdslöst av landskapet Åland att lyfta fyrtio miljoner euro i lån för att bygga en jättebro på västra Föglö i syfte att spara några minuter på färjturen till Fasta Åland. Istället borde landskapsregeringen, om man värnar den åländska ekonomin, ta time out i Gripöprojektet för att istället noga utreda det privata initiativ till tunnelbygge som baserar sig på OPS (Offentlig Privat Samverkan).

En tunnel till Föglö har tidigare diskuterats men stött på motstånd av olika orsaker, allra mest för att vi saknar erfarenhet av just undervattenstunnlar på Åland och i Finland. På Färöarna, Island och i Norge är tunnlar en självklar del av vardagen vilket borde stämma till eftertanke. Erfarenheterna av tunnlar på dessa platser är uteslutande positiva. De har bidragit till befolkningsökning, tillväxt och utökade sociala nätverk. Nyttan överstiger rejält insatserna.

Samma sak skulle hända på Åland om vi kunde knyta samman Föglö med en fast förbindelse och sedan leda trafiken från Kökar och Sottunga via en ny hamn på östra Föglö vidare till fasta Åland. Samtliga restider skulle krympa rejält och ge medborgarna tid över till annat.

Det privata initiativet har presenterat sina planer för samtliga lagtingspartier och kan visa oerhört starka kostnadsberäkningar i jämförelse med den kortrutt som landskapsregeringen avser finansiera med lånade pengar. I ekonomiskt hänseende handlar det om inbesparingar på i runda slängar fem miljoner euro per år jämfört med dagens färjdrift. Detta är inte fria fantasier utan resultatet av ett samarbete mellan utomstående investerare, skickliga tunnelbyggare och entreprenörer som förmår se bortom den verklighet som råder i dag.

Jag menar att brobygget på västra Föglö bör bromsas och att tunnelalternativet på allvar utreds på nytt – i samarbete med det privata näringslivet. På Åland har vi en stark tradition av att landskapet och kapitalet gör gemensam sak. Jag hoppas att landskapsregeringen lägger prestigen åt sidan och förutsättningslöst tar ställning till detta privata initiativ.

Jörgen Pettersson (C)

Lagtingsledamot