DELA

Tunnel lyfter hela Åland

Efter ett och ett halvt år i någon slags pandemilimbo är det dags för Åland att höja blicken. Pandemin har skapat utmaningar över hela världen och runtom oss märks detta i en strävan att göra samhällen mer tillgängliga i fysisk och intellektuell mening. Infrastruktursatsningar är ett säkert kort när det handlar om utveckling. På Åland kan vi göra likadant genom att bygga tunneln till Föglö. Projektet hanteras just nu av den så kallade tunnelkommittén där undertecknad är en av medlemmarna. Under sommaren har kommittén avgett en delrapport som slår fast att några tekniska hinder för att bygga denna tunnel knappast finns och att effekterna av en fast förbindelse är stora; med säkerhet i social och utvecklingsmässig mening och mycket sannolikt som finansiell investering. Istället för att betala miljoner varje år för en miljöbelastande färjtrafik kan en del av de pengarna användas för att finansiera en tunnel som gör Åland större och hela skärgården mer tillgänglig. En investering i en tunnel skulle över tid spara miljoner varje år jämfört med den fossilberoende och koldioxidtyngda trafik vi har i dag.

 

En fast förbindelse är i alla avseenden en hållbar investering och fyller en mängd kriterier när det gäller gröna investeringar, till exempel:

• Framtidens miljö är allas vårt ansvar varför fossilberoende måste minskas.

• Genom att kraftigt minska utsläppen i skärgårdstrafiken gör vi en viktig insats för att minska klimatförändringarna.

• En fast förbindelse gör befolkningen i skärgården tryggare och folkhälsan starkare.

• Med tryggheten följer bättre välfärd och större bas för social sammanhållning.

• Dagens kunskapssamhälle kräver pålitligare transporter vilket banar väg för mer sysselsättning i skärgården och tillgång till ut- och fortbildning.

• Bättre utbildad befolkning för med sig hållbar ekonomisk tillväxt och större konkurrenskraft; det sistnämnda har tydliggjorts under den gångna sommaren i kraftigt höjd efterfrågan på turistiska tjänster i skärgården.

• En tunnel gör Åland mycket större vilket stärker hela landskapets attraktionskraft och samhällsbygge – för alla som bor här och för våra gäster.

 

Tunnelkommittén fortsätter arbetet i höst med att tillsammans med infrastrukturavdelningen definiera tydliga säkerhetskrav och analysera olika finansieringslösningar. Med hjälp av samverkansentreprenader (som till exempel Slussen i Stockholm) kan Åland sänka projektkostnader kraftigt och samtidigt spara både tid och konsultarvoden – inom flera olika områden. Det är mot denna bakgrund hög tid att intensifiera arbetet med målet att inleda tunnelbygget så fort som möjligt. Varenda dag som detta inte sker kostar pengar som vi aldrig får tillbaka och skapar koldioxidutsläpp som gör vår värld lite smutsigare.

JÖRGEN PETTERSSON