DELA

Tunnel istället för kortrutt

Rädsla kan styra mycket in i framtiden. Liksom osämja, partibildningar, egna intressen i släkt och affärer, bland vänner och var man är bosatt. Det kan bli svårt att komma överens och finna någonting gemensamt att följa. Det är bra om man kan skapa, bygga en sådan framtid att barnen inte blir rädda för framtiden, eller att barnet inom oss får för stora frågor av särskilda egna skäl.

Jag var en gång Center. Erhöll 44 röster i ett lagtingsval, det är jag tacksam för. Men livet ville annorlunda med mej. Jag har inte på långa tider haft någon bindning till ett politiskt parti. Jag håller fast vid mina och mångas värderingar och tro.

Jag skriver till er om fattigdom och rikedom, om vårt fasta Åland och vår skärgård, vilka vi ”lånar av våra barn”. Vill vi ha det så? Eller hur vill vi ha det ibland oss? Främja, fred vill vi alla ha på Åland, det har våra tidigare generationer givit oss. Det finns en kärlek som inte söker sitt eget.

Jag önskar alla en God trettonhelg! Att Du alltid i alla situationer blir bevarad och med ett gott samvete kan sova gott!

Men jag förstår mej inte på vad de beslutande tänker. För några år sedan byggdes två dyra färjfästen på Föglölinjen och man lät bygga en briljant färja m/s Skarven! Mycket pengar på en gång. Nu skall färjpasset förkortas med sex-sju genom korta kursändringar! Då kostade kalaset cirka 25 miljoner och nu 40 miljoner och sedan tillkommer röjandet av ny väg, ombyggnad av två broar, nytt färjfäste och nya färjor.

Naturen kommer att segra över människan. På olika sätt. När hon har funnit framtidens gemensamma stjärna. De unga idag lever ett urban-liknande liv här. Det är framtidens barn liksom nuvarande barn som behöver en tunnel, för att komma till kultur, vård, fritidsintressen och sedan bo i skärgården. En tunnel borde vara bra även för Kökar och Sottunga. De andra skärgårdskommunerna blandar jag inte in här.

Det finns rädsla för att tänka om. Om att tänka över varför man har en stol att sitta på i sitt sammanhang. Våga vara tvärvetenskapliga! Våga satsa på hopp! Våga satsa på långsiktiga reella möjligheter. Låt inte skärgården bli till en minoritet i Åland som är Fredens öar i världsalltet både materiellt och antimateriellt. Naturen kommer också att segra över vår mänskonatur. Tunnlar HAR lyckats väl både i Norge och på Färöarna. Folk bor kvar. Det kan vi också. Så önskar vi ha det ibland oss. Vi vill inte bygga på osämja, utan stämman, som ju finns i Ålänningens sång önskar vi hålla verklig!

Det bor över åttio nationaliteter på vårt allas Åland, de berikar och berikas själva, de är med och bygger sin egen framtid och vårt samhälles välfärd.

Kan vårt jag liksom de, flytta på sin egen stol och liksom de, bygga en ny framtid för sina och våra barn. Dit är vi varje dag på väg! Skapa tunnelseendet! Lycka till.

Jan-Erik Karlström kyrkoherde i.a.