DELA

Tummen ner för minister Karlström!

Enligt Karlström måste man ”göra olika rimlighetsbedömningar i den verklighet man finns och lever i …”

Alla lever vi i samma coronaverklighet och om alla skulle resonera som Karlström, det vill säga göra egna bedömningar, så faller myndighetens rekommendationer platt till marken. Karlström har agerat fel och borde medge detta, inte rättfärdiga sig själv med ”jag står för att jag gjort detta”.

Tummen ner också för lantrådet Thörnroos!

Enligt Thörnroos var Karlströms agerande ”inte helt okej”. Lantrådet borde ha sagt, att Karlströms agerande ”inte är okej”!

Att släta över och tona ner det som hon själv tydligt och klart har sagt till oss alla på presskonferenserna klingar plötsligt falskt.

Då julveckan började på måndagen förlängdes plötsligt 5 dagars karantän till 7 dagar, men tanken på att vi självsvåldigt skulle förkorta dessa 7 dagar fanns inte ens.

EN FÖRBANNAD 70+ KVINNA MED BARN OCH BARNBARN I SVERIGE, SOM INTE KUNDE TRÄFFAS UNDER JULHELGEN EFTERSOM 7 DAGAR I KARANTÄN INTE VAR MÖJLIGT ATT FÅ TILL