DELA

Tullen – finns dom? Del 2

Utdrag från tullens hemsida: – Tulltjänstemän inom brottsbekämpningen har befogenhet att stoppa, visitera, förhöra, utreda och göra husrannsakan.
Jag har nu pratat med tullens chef Christina Ehrnström angående den synliga bevakningen.
Detta är direkt citerat:
– Vi har alla resurser som behövs, men Åland har 24 anlöp per dygn, så hur skulle vi kunna bevaka dom?
– Vi har bara EN knarkhund med förare. När han är ledig eller sjuk har vi ingen ersättare.
– Vi jobbar efter tips och så har vi samarbete med polisen.
– Nej, vi tycker det fungerar bra och har inga planer på att bli synligare.

Vad är detta? Man har väl resursproblem om man inte kan ha tullare synliga vid anlöpen!
Att man har bara EN knarkhund med förare är skandal!
Samarbetar med polisen? Då blir man ju verkligen orolig …  …  Vi har alltså en osynlig tull som samarbetar med en polis som saknar resurser för drogbekämpning!! Detta är ju helt åt skogen och måste åtgärdas omedelbart!

Först måste polisen få sin organisation att fungera, så att narkotikagruppen får arbeta effektivt. Sedan måste vi alla trycka på, så att tullen förstår att dom MÅSTE bli synliga för att ha en avskräckande effekt på knarkkurirerna.
Våra barn och ungdomar är värda ett bättre liv än narkomaner och då måste vi göra ALLT för att försöka stoppa narkotikan på Åland!
Glenn Koskinen (ÅF)
Lagtingskandidat,