DELA

Tullarns äng i Natura 2000

I Boken om Mariehamn skriver f.d. naturvårdsintendenten Håkan Kulves insiktsfullt och kärleksfullt om Tullarns äng. I texten kan man lära sig bland annat att Tullarns äng ingick som park redan i den av Chiewitz uppgjorda första stadsplanen. Dessutom har Tullarns äng även om den ändrat utseende flera gånger inte naggats i kanterna eller drabbats av alla de exploateringsförslag som under årens lopp förts fram. Allt från genomfartsleder till Elverk och mycket mer har varit på förslag i Tullarns äng.

Parken är unik med sitt centrala läge, sin relativa storlek och en ovanligt rik flora och fauna. Tullarns äng är ett praktfullt exempel på den löv- och lundängsnaturtyp som är så karakteristisk för Åland och som de flesta av oss starkt förknippar med den åländska vår- och försommarens skönhet.
För att skapa en hållbar utveckling i Tullarns äng är det viktigt att parken införlivas i Natura 2000. Ett EU-omfattande program för att bevara och sköta naturområden som är särskilt värdefulla. För oss socialdemokrater är det självklart att Tullarns äng ska vara en del av Natura 2000. Vi är stolta över parken. Vi vill slå vakt om dess artrikedom och skönhet så att kommande generationer ska möjlighet att njuta av Tullarns ängs skönhet , likaså att blommor och fåglar skall säkras hållbara livsvillkor så att Tullarns äng när staden fyller 200 år är i ett bättre skick än under detta jubileumsår.

I sitt regeringsprogram säger sig regeringspartierna vilja utveckla Natura 2000 ”för att trygga artrikedomen och den biologiska mångfalden”. I det slutliga beslutet om att införliva Tullarns äng i Natura 2000 förväntar vi oss att centern och liberalerna följer den linje de själva beslutat om i lagtinget.
Barbro Sundback (S)
Michael Gunell (S)