DELA

Tuffa tider kräver tuffa beslut!

I spartider måste vi spara. Vissa saker kan man dock inte spara på. Exempelvis utbildning. Skär vi ner på utbildningen så sänker vi vår konkurrenskraft och ökar arbetslösheten. Med bra och rätt utbildningar skapas konkurrenskraft och arbetstillfällen. Åland är litet så givetvis behöver vi nischa oss. Vi har länge haft bra utbildningar inom sjöfarten men vindarna vänder och man behöver kontinuerligt se över var de bästa möjligheterna finns.

T.ex. är IT-utbildningar något som ökat i betydelse men det är ett väldigt brett område inom vilket man bör specialisera sig för att kunna vara med och konkurrera.

Att dra in på vård drabbar människor människor rent konkret. Snabb och bra vård ökar livskvaliteten och för patienter i arbetsför ålder kan det öka arbetsinsatsen. Att vara tvungen att vänta på behandlingar kan förvärra problemen och medföra mer omfattande och dyrbarare behandlingar. Nej vård ska man inte spara på! Ohälsa kostar mer än hälsa!

Inga partier går ut med stora kulturella planer just nu pga ekonomin. Det betyder inte att vi ska vara utan kultur men vi får kanske acceptera mindre av den varan. Det är skillnad på projekt givetvis. Att t.ex. investera i ett besökscenter i Bomarsund kan ge pengar tillbaka. Det är skandal att det inte redan finns! Det behövs ett museum, souvenirshop, café och guidningar på flera språk.

Intervallen på underhåll av t.ex. vägar kan få bli lite längre för att spara pengar. Skärgårdstrafiken kostar mycket. Ska vi ta bort den då? Nej vill vi ha en levande skärgård så krävs det goda kommunikationer. Med bra färjeförbindelser och bredband så skapas förutsättningar för boende och arbetsplatser även i skärgården.

Alla har rätt till samma möjligheter och alla ska dela på kostnaderna för vårt samhälle. Vi är inte 16 stycken Åland utan 1 där alla människor ska vara jämlika! Att spara betyder också att effektivisera och investera inom rätt områden. Tuffa tider kräver tuffa beslut!

Elvis Ahlgren

Liberalerna