DELA

Tuffa tider kräver sitt ansvar

Att driva förändringar är svårt men nödvändigt. Ibland. Det behöver ske med transparens och med ett öppet sinne för möjligheterna. Genom små förändringar kan man uppnå stora saker om viljan finns. Tillvägagångssätt och intentioner behöver vara öppna och ärligt menade. På en liten ort som Åland är det särskilt viktigt.

I ärendet om Elnät Ab har tillvägagångssättet varit öppet för alla. Då kan man fråga sig varför maktmetoder behövdes efter 2 år? När demokratiska verktyg fanns inom räckhåll: ajournering av stämma, lyfta en principiell diskussion och jobba förankrat? Mariehamns-centern har från dag 1 meddelat att valet av ordförande är avsiktligt, då behovet av en särskild kompetens fanns.

Ordföranden har därefter arbetat enligt denna övertygelse med ett involverande arbetssätt och informationsmöten till alla partigrupper. Att i sen timme dra undan mattan för ett parti och hävda ”kompispolitik” är inte värdigt av stadspolitiken år 2013, samtidigt som man i alla väsentliga sammanhang önskar långsiktig, jämställd och hållbar politik.

Nu har fullmäktige visat vägen och det är bara för stadsstyrelsen att ta ansvaret. Stort tack vill jag rikta till Henrik Lundberg för att han ställde upp trots förutsättningarna och Bjarne Blomster som insåg att det behövdes handlingskraft och modernisering då lagstiftning och ekonomi krävde sådan för Mariehamnarnas bästa. Även Jörgen Pettersson som axlade ansvaret över en natt mitt i turbulensen, för de anställda och fortsatt trygg bolagiseringsprocess för staden samt Tom Forsbom som klokt nog insåg vad situationen krävde förtjänar omnämnande.

Tack även till övriga i avgående elverksdirektionen som hållit i bildandet av MH Elnät Ab: Jerker Örjans, Roger H Eriksson och Anneli Karlberg. Nu blickar vi framåt.
Erica Sjöström,
2:a vice ordförande i stadsstyrelsen