DELA

Tryggt sommarlov i skärgården

Nu när sommaren är här och semestrarna börjar är det igen dags att påminna om att den bästa garantin för ett tryggt semesterliv börjar med att ta ansvar för sig själv och sin nästa. Med några tumregler kommer man långt med att hålla olycksstatistiken nere.

När man åker ut till stugan eller ut med båten är det bra att se till att någon annan känner till vart man är på väg och när man planerar återvända.
Det är också en bra idé att ta reda på koordinaterna till sommarstugan och skriva upp dem på en plats som alla på stugan känner till. Båten bör hållas sjöduglig och skepparen är den som ska se till att hela besättningen kan vara trygga på flytetyget.

Med flytväst, nykterhet och vanligt sunt förnuft kommer man långt. Enligt statistik har endast 10 % av dem som drunknat burit flytväst.
Alkoholens roll är också stor i olycksstatistiken. I olyckor som drabbar vuxna under sommaren har i 80 % av fallen alkoholen en roll i händelseförloppet. I båten hör alkoholen inte alls hemma. Det borde vara lika självklart att man inte dricker och kör båt som att bilen och alkoholen inte hör ihop.
På sjön finns dessutom risken för drunkning hela tiden närvarande i händelse av en båtolycka. En berusad skeppare riskerar inte bara sin egen säkerhet utan riskerar också tryggheten för sin besättning och andra båtförare. Det är också värt att minnas att en räddningsoperation oftast är mer komplicerad i skärgården än där det finns fast vägförbindelse.

Om olyckan ändå är framme och en nödsituation uppstår så ska man ringa nödcentralen 112 eller sjöräddningens larmnummer 020 41000. Sommaren är också den brådaste tiden för Gränsbevakningsväsendets sjöräddningsuppdrag. Årligen genomför Gränsbevakningsväsendet 1500 – 2000 sjöräddningsuppdrag, över hälften av dem i juli – augusti.
Innan man åker ut är det bra att själv tänka ut olika scenarion på vad som kan hända och förbereda sig på att agera i olika situationer där man kan tänkas behöva hjälp. Trevlig sommar!
Niklas Andersson
Specialmedarbetare för inrikesministern (kd)