DELA

Trygghetsboenden fyller behoven

Det finns ett stort glapp mellan det egna boendet och serviceboendet för de äldre idag. Vi vet dessutom om att flera äldre inte har råd att flytta från sin villa till en modern lägenhet. Därför har liberalerna föreslagit att vi ska införa trygghetsboenden på Åland för personer över 70 år.

Trygghetsboenden har gemensamma lokaler för måltider och rekreation, de är också bemannade under viss tid av dygnet. Ett mycket bra alternativ för att stärka hälsan och motverka ensamhet.

Rent ekonomiskt är detta också smart. Trygghetsboenden skjuter fram tiden för när enskilda behöver dygnet runt service. Ur ett mänskligt perspektiv är det än bättre: det ökar valfriheten, minskar oron och stärker de sociala skyddsnäten.

Med liberalernas förslag om subventionering av byggandet av trygghetsboenden så hålls också kostnaderna, och därmed hyrorna, nere. Trygghetsboenden ska inte bara finnas till för de som har råd.

INGRID ZETTERMAN (LIB)