DELA

Trygghet och rättigheter

Alla har rätt att känna sig trygga och säkra samt vara utan rädsla för att bli utsatt för våld. Polisen måste få tillräckliga resurser och satsningen på ungdomspoliser bör permanentas.

Den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga oroar. Vi bör mer främja utbildning, kunskap och metoder om att rikta förebyggande insatser till utsatta familjer. Det är viktigt att stödja föräldraskapet, barnens utveckling och en bra uppväxt vilket i sig ger välmående och förebygger psykisk ohälsa.

Som vice ordförande i social- och miljöutskottet förordade jag att konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning skulle godkännas. Nu återstår förverkligandet. Jag är gärna med i det arbetet.

Petri Carlsson (MSÅ)