DELA

Trygghet och entreprenörskap

Valrörelsen går mot sitt slut. I Obunden samling har människor med olika bakgrund, kompetens och ålder engagerat sig. Vi har flest företagare, flest ungdomar och en jämn fördelning mellan män och kvinnor. Vi har mött föreningar, intresseorganisationer och företagare. Vi har kampanjat bland människor i deras vardag. Vi har lyssnat, lärt oss och tagit in deras vardagsfrågor i vårt politiska arbete. Vi har ett gediget valprogram där våra visioner om framtiden är nerskrivna.

I valrörelsen har vi poängterat trygghet och entreprenörskap. En god ekonomi ger möjlighet att skapa trygghet för alla. Självstyrelsen och dess möjligheter utgör ramen för all vår verksamhet. Svenskan är viktig för oss alla, även för nyinflyttade. Vi vill att hembygdsrätten skall vara till för alla nationaliteter. Vi vill tillsammans med branschkunniga skapa förutsättningar och utforma framtiden för Åland. Utbildning och näringsliv behöver ha goda kontakter för att forma rätt utbildningsprogram för framtiden. Vi skall tillsammans arbeta fram långsiktiga lösningar som ger ett ekonomiskt välmående, blomstrande, miljösmart örike i ett blått hav.

Viktigaste frågorna under kommande valperiod är ekonomin, äldreomsorgen, kortrutt och att skapa förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv för mer än tio år framåt. Om alla visioner skall förverkligas måste vi ha en god ekonomi men vi är beredda att prioritera om så behövs. För att förbättra rättssäkerhet och likabehandling inom handikappservicen, äldreomsorgen, specialomsorgen och missbrukarvården föreslår vi att alla omsorgsformer samlas under en myndighet. Det är också viktigt att vi fokuserar på en patientnära sjukvård och förhöjt hemvårdsstöd.
Ungdomars egen kreativitet måste vi vara bättre på att möta så att alla ungdomar känner att de har tillgång till en meningsfull fritid. Olika kulturformer berikar.

Valrörelsen är snart slut men vi ser början till förändring där vi finns till för dig.

Gun-Mari Lindholm
Obunden samling