DELA

Trygghet och arbetsglädje?

Med anledning av den nu godkända budgeten för Mariehamns stad och de neddragningar som beslutats för barnomsorgen, ställer vi oss frågan om våra politiker bryr sig om barnen?
De flesta politiker svarar säkert ja på den frågan. Faktum kvarstår dock att den nu godkända budgeten innebär följande för barnomsorgen:
%u2022 Indragning av assistent eller extra daghemspersonal
%u2022 Stängning av litet daghem
%u2022 Stängning av fritidshem
%u2022 Försämring för föreståndarens administrativa tid och ledartid, när inte 50% barnträdgårdslärare tillsattes
%u2022 Barnens extra avgiftsfria månad slopades

Socialnämnden har en viss summa pengar till sin förfogande för att behålla någon av dessa punkter, men den nuvarande servicenivån inom barnomsorgen kommer ytterligare att försämras. Konsekvensen av detta blir en icke konkurrens kraftig barnomsorg jämfört med grannkommunerna.
Barnomsorgspersonalen
i Mariehamns stad